Kobieta
Czytany poradnik
Zespół Aspergera – wszystko co musisz o nim wiedzieć
0

Zespół Aspergera – wszystko co musisz o nim wiedzieć

AUTOR:  Grażyna Jopek28 listopada 2018

Coraz częściej słyszymy wśród znajomych, w mediach o zespole Aspergera, czy też o spektrum autyzmu. Ludzie, których cechuje ta szczególność, to często bardzo ciekawe i niezwykle inteligentne osoby, nie dające zamknąć się w znanych nam schematach.

Ta inność sprawia, że często czują się samotni, niezrozumiani, a jako dzieci, często wręcz prześladowani. W dalszych artykułach będziemy mówić o roli rodziców, o codzienności. Dziś jednak chciałabym zacząć od tego, czym jest zespół Aspergera.

Czym jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera (AS, ZA) leży w spektrum autyzmu, mogą też współwystępować inne zespoły, jak zespół Touretta, wszelkiego typu nadwrażliwości (w tym dotykowa, dźwiękowa). Ludzie ci są często specjalistami w wybranych dziedzinach, od dziecka mają swoje „fiksacje”, hobby, dla którego są w stanie poświęcić bardzo dużo. Zwykle mają bardzo dobrą pamięć, są dosłowni, szczerzy w konwersacji, czasem nie przywiązują wagi do wyglądu, działają według własnych rutyn. Trudno akceptują zmiany, często zmiana jest poważnym zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa. Są bardzo wrażliwi na bodźce i nie radzą sobie najlepiej z odreagowywaniem ich, co jest ściśle związane z nadwrażliwościami i w konsekwencji reakcjami nieadekwatnymi do sytuacji.

Wychowanie dzieci z Zespół Aspergera?

Rodzicielstwo obarczone ZA nie należy do najłatwiejszych doświadczeń. Wiele rodzin nie wytrzymuje sytuacji i rozpada się – spotkałam się w mediach z opinią, że nawet do 80% małżeństw mających dzieci z ZA rozwodzi się. Nie ZA jest tu jednak problemem a brak umiejętności komunikowania się – ponieważ w tym przypadku komunikacja jest umiejętnością najważniejszą, potem cierpliwość i akceptacja.

Jak sprawdzić, czy Twoje dziecko ma ZA?

Zespół Aspergera diagnozuje psychiatra, ale proces jest złożony i zwykle w diagnozie dzieci dodatkowo bierze udział psycholog i pedagog, a czasem logopeda. W przypadku dzieci sama diagnoza nie wystarczy, żeby wspomóc rodziny, potrzebne jest orzeczenie o kształceniu specjalnym, które wystawiane jest na podstawie diagnozy przez odpowiednią poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Orzeczenie to rodzice zanoszą do szkoły, gdzie na jego podstawie tworzy się IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny), który reguluje funkcjonowanie dziecka z ZA w szkole czy przedszkolu. Orzeczenie wydawane jest oddzielnie na każdy etap kształcenia, ponieważ potrzeby z czasem ulegają zmianie. W zależności od tego, jak dziecko funkcjonuje, można ubiegać się również równolegle o orzeczenie o niepełnosprawności, które uprawnia do przywilejów ustawowych z nim związanych. Tak więc na chwilę obecną diagnoza mówiąca o ZA jest początkiem drogi, zielonym światłem dla pomocy dziecku, rodzicom i jednocześnie nauczycielom, którzy mając w prowadzonej klasie dziecko z ZA, powinni wiedzieć, jakie podejście do danego dziecka zastosować.

Podsumowanie

Na chwile obecną, mimo wielu kroków poczynionych w stronę rodziców dzieci z ZA i samych dzieci, nadal jeszcze pozostaje olbrzymia potrzeba kształcenia kadry nauczycielskiej, uświadamiania społeczeństwa czym jest spektrum autyzmu i nauczenie się tolerancji ludzi funkcjonujących inaczej, niż my.

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze