DZIAŁY

PESEL to unikalny numer identyfikacyjny nadawany każdej osobie zameldowanej na terenie Polski. Chronienie swojego numeru PESEL jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa swojej tożsamości. W tym poradniku przedstawiamy kroki, jak zastrzec PESEL i zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu danych.

Jak chronić swój numer PESEL?

Aby chronić swój numer PESEL, można podjąć kilka działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka nadużyć. Oto kilka porad dotyczących ochrony numeru PESEL:

 1. Zachowaj poufność: Traktuj swój numer PESEL jako poufną informację i udostępniaj go tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i zaufanym instytucjom lub osobom.
 2. Unikaj udostępniania online: Unikaj publikowania swojego numeru PESEL w publicznie dostępnych miejscach online, takich jak media społecznościowe czy fora dyskusyjne.
 3. Używaj silnych haseł: Stosuj silne hasła do swoich kont, w tym do tych, które wykorzystują numer PESEL jako identyfikator. Upewnij się, że hasła są unikalne i regularnie je zmieniaj.
 4. Uważaj na phishing: Bądź ostrożny wobec podejrzanych wiadomości e-mail, telefonów czy stron internetowych, które próbują wyłudzić Twoje dane, w tym numer PESEL. Nie podawaj swojego numeru PESEL w odpowiedzi na podejrzane prośby.
 5. Monitoruj swoje konto bankowe i historię kredytową: Regularnie sprawdzaj swoje rachunki bankowe, historię kredytową i inne dokumenty finansowe w celu wczesnego wykrycia nieprawidłowości lub podejrzanej aktywności.
 6. Korzystaj z usług monitoringu kredytowego: Rozważ skorzystanie z usług monitoringu kredytowego, które mogą ostrzegać Cię w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub podejrzanej aktywności związanej z Twoim numerem PESEL.
 7. Zabezpiecz swoje dokumenty: Przechowuj swoje dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty lub paszport, w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich zgubieniu lub kradzieży.
 8. Ostrzeż instytucje: Jeśli podejrzewasz, że Twój numer PESEL został skradziony lub wykorzystany nieuprawnionie, niezwłocznie poinformuj odpowiednie instytucje, takie jak urząd stanu cywilnego czy banki, aby podjęły działania ochronne.
 9. Aktualizuj oprogramowanie i używaj zabezpieczeń: Regularnie aktualizuj oprogramowanie na swoich urządzeniach, takich jak komputer czy smartfon, i używaj programów antywirusowych oraz zabezpieczeń sieciowych.

Jak zastrzec PESEL?

W obecnych czasach, gdy coraz częściej dochodzi do kradzieży danych osobowych i oszustw, ważne jest, abyśmy podejmowali wszelkie środki, które pomogą nam w zabezpieczeniu naszych danych i zapewnieniu sobie jak największego bezpieczeństwa. W tym kontekście, rząd wprowadził ustawę, która umożliwia zastrzeżenie numeru PESEL. Dążąc do zapewnienia tej możliwości jak największej liczbie obywateli, możemy to zrobić:

 • w aplikacji mObywatel.
 • lub na piśmie, w dowolnym urzędzie gminy.

W przypadku tradycyjnej metody zastrzegania numeru PESEL na piśmie w urzędzie, konieczne będzie złożenie wniosku w formie pisemnej, który będzie wymagał własnoręcznego podpisu. Dodatkowo, będzie konieczne dostarczenie dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty lub paszport, w celu potwierdzenia tożsamości przed urzędnikiem.

Jak zastrzec PESEL? Więcej o aplikacji

Aplikacja mObywtael pozwala użytkownikom na:

 • zasbezpieczenie numeru PESEL,
 • anulowanie zastrzeżenia numeru PESEL,
 • ustawienie automatycznego zabezpieczenia numeru PESEL,
 • śledzenie historii sprawdzania numeru PESEL przez różne podmioty,
 • przejrzenie historii zmian statusu numeru PESEL

Co ciekawe powstał rejestr zawierający informacje o numerach PESEL, które zostały zastrzeżone. Firmy udzielające pożyczek, takie jak banki, SKOK-i czy firmy pożyczkowe, notariusze i sądy, będą miały obowiązek sprawdzić ten rejestr w celu upewnienia się, czy dane wnioskującego nie znajdują się w nim. Jeżeli instytucje nie będą przestrzegać tego obowiązku, stracą możliwość dochodzenia roszczeń od osób, które stały się ofiarami kradzieży tożsamości i zgłosiły ten incydent. Dzięki temu, oszustowi nie uda się uzyskać pieniędzy lub zawrzeć umowy, wykorzystując skradziony dowód.

Zastrzeż swój PESEL krok po kroku

Jak zastrzec PESEL w aplikacji mObywatel? W celu jego zabezpieczenia należy postępować według poniższych kroków:

 1. Zaloguj się do swojego konta poprzez aplikację mobilną lub stronę internetową.
 2. Przejdź do sekcji „Ustawienia” lub „Dane osobowe”.
 3. Znajdź opcję „Zastrzeżenie PESEL” lub „Ochrona danych”.
 4. Wybierz tę opcję i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 5. Podaj odpowiednie informacje i potwierdź swoje żądanie zastrzeżenia PESEL.
 6. Upewnij się, że przekazane informacje są poprawne i dokładne.
 7. Po zakończeniu procesu otrzymasz potwierdzenie zastrzeżenia PESEL.

Jak zastrzec PESEL to ważne pytanie, szczególnie w dzisiejszym cyfrowym świecie. Dbanie o swoje dane osobowe jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa swojej tożsamości. Przestrzeganie podanych wyżej wskazówek pomoże Ci w zabezpieczeniu swojego numeru PESEL i minimalizacji ryzyka nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych. Pamiętaj o regularnym monitorowaniu swojej aktywności i reagowaniu na wszelkie podejrzane sytuacje.

Niniejszy poradnik pod tytułem "Jak zastrzec PESEL" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Jak zastrzec PESEL" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania