Czytany poradnik
Jak prawidłowo wypełnić wniosek VAT-REF?
0

Jak prawidłowo wypełnić wniosek VAT-REF?

AUTOR:  Alicja Hudzik13 lutego 2019

Prowadzisz działalność gospodarczą? Zależy Ci na uzyskaniu zwrotu zagranicznego podatku VAT? Podpowiadamy jak prawidłowo wypełnić wniosek VAT-REF, by móc się ubierać o zwrot podatku za wydatki służbowe podczas delegacji za granicą!

Jak prawidłowo wypełnić wniosek VAT-REF?

Wniosek VAT-REF to wniosek z prośbą o zwrot zagranicznego podatku VAT. Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są czynniki podatnikami VAT i podróżują służbowo do krajów, w których nie jest zarejestrowana ich firma. Termin składania wniosku upływa 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego on dotyczy.

Środki pozyskane ze zwrotu można przeznaczyć na pokrycie kosztów:

 • Paliwa zakupionego za granicą
 • Wynajmu pojazdów
 • Opłat drogowych
 • Wydatków biurowych
 • Wydatków związanych z zakupem narzędzi i wykonywaniem napraw
 • Innych kosztów podróży (np. transport publiczny, zakwaterowanie, wyżywienie, wstęp na targi i wystawy, opłaty za taksówki)

Jak prawidłowo wypełnić wniosek VAT-REF? Podpowiadamy!

Jak prawidłowo wypełnić wniosek VAT-REF – poradnik krok po kroku

Wniosek VAT-REF składa się w urzędzie skarbowym, w formie elektronicznej. Aby wysłać formularz, należy wyrobić sobie podpis kwalifikowany. Można tego dokonać poprzez stronę internetową Ministerstwa Finansów.

Aby złożyć wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, naliczonego w innym państwie, należy użyć aplikacji e-deklaracje i wysłać dokument za pośrednictwem systemu do Urzędu. W sytuacji, gdy formularz został niepoprawnie wypełniony, system go odrzuci oraz wyświetli komunikat z sugerowanymi poprawkami. Po naniesieniu poprawek można ponownie przesłać wniosek.

Wniosek powinien mieć postać archiwum ZIP, zawierającego załączniki – zeskanowane kopie faktur i innych dokumentów. W formularzu należy wypełnić między innymi takie pola jak:

 • Dane kontaktowe
 • Dane identyfikacyjne podatnika
 • Rodzaj wnioskodawcy
 • Adres siedziby firmy
 • Państwo członkowskie, do którego kierowany jest wniosek
 • Okres, do którego odnosi się wniosek
 • Kod i opis prowadzonego działalności
 • Nr IBAN, kod BIC, kod waluty rachunku

Dostępne kody towarów to:

1 – paliwo

2 – wynajem środków transportu

3 – wydatki związane ze środkami transportu

4 – opłaty drogowe

5 – koszty podróży

6 – koszty zakwaterowania

7 – żywność, napoje i usługi restauracyjne

8 – opłaty za wstęp na targi i wystawy

9 – wydatki związane z zakupem artykułów luksusowych i rozrywką

10 – inne

Szczegółowe zasady zwrotu podatku określają przepisy Dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 roku. W niektórych sytuacjach wymagane jest, by dołączyć do wniosku dokumenty celne potwierdzające poniesione wydatki!

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze