DZIAŁY

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, które jest zaliczane do chorób ze spektrum autyzmu. Choroba często jest diagnozowana dopiero w wieku dorosłym. Jak przebiega zespół Aspergera u dorosłych?

Jak przebiega zespół Aspergera u dorosłych? Jakie są główne objawy?

Zespół Aspergera to choroba, która dotyczy najczęściej chłopców. To zaburzenie ze spektrum autyzmu objawia się zaburzeniami rozwoju motorycznego i społecznego. Jak przebiega zespół Aspergera u dorosłych?

Osoby te często spotykają się z brakiem zrozumienia i odrzuceniem ze strony otoczenia, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w miejscu pracy, na uczelni lub w szkole. Nie odczuwają potrzeby integracji ze społeczeństwem i są samotnikami.

Główne objawy zespołu Aspergera

U chorego na zespół Aspergera można zaobserwować wiele zaburzeń związanych z życiem i funkcjonowaniem w społeczeństwie, takich jak:

 • Problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną
 • Problemy z prowadzeniem rozmowy opartej na wymianie poglądów
 • Brak empatii, problem z okazywaniem emocji,
 • Zachowania kompulsywne – nietypowe reagowanie w trakcie rozmowy oraz na bodźce otoczenia
 • Depresja i odizolowanie od społeczeństwa
 • Niezdolność do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,
 • Nawiązywanie relacji za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych
 • Inne objawy zespołu Aspergera, to:
 • Wąskie, obsesyjne i ekscentryczne zainteresowania
 • Umiejętność mechanicznego zapamiętywania
 • Rutynowe i powtarzające się zachowania

Zespół Aspergera u dorosłych – leczenie terapeutyczne

Zaburzenie w postaci zespołu Aspergera ma charakter przewlekły i wpływa na wszystkie obszary życia człowieka. Najłatwiej zdiagnozować zespół Aspergera we wczesnym wieku dziecięcym, gdy dziecko ma kontakt z rówieśnikami i można obserwować jego rozwój psychomotoryczny. Choroba ta, wykryta w wieku dorosłym, jest praktycznie nieuleczalna, ale zalecane jest prowadzenie terapii, która ułatwi osobie z zespołem Aspergera podjąć normalne życie.

Terapia, której są poddawane osoby z zespołem Aspergera, ma na celu wspomóc ich rozwój i lepiej ich przystosować do funkcjonowania w społeczeństwie. Wyróżnia się psychoterapie stosujące metody behawioralno-poznawcze oraz kognitywne. Dodatkowym wsparciem dla terapii jest podawanie leków łagodzących lęki oraz zachowania depresyjne.

Niniejszy poradnik pod tytułem "Zespół Aspergera u dorosłych – jak przebiega choroba?" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Zespół Aspergera u dorosłych – jak przebiega choroba?" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.