DZIAŁY
  1. Start | Uruchom | regedit.
  2. Odnajdujemy w rejestrze gałąź HKLM\SOFTWARE\MicrosoftSecurity Center.
  3. Zmieniamy wartości kluczy AntiVirusDisableNotify, FirewallDisableNotify, UpdatesDisableNotify na 1.

Jeśli wartości nie istnieją należy je dodać Nowy | Wartość DWORD z odpowiednim parametrem 1.

Spis treści

Niniejszy poradnik pod tytułem "Wyłączenie komunikatów ostrzegawczych usług Centrum zabezpieczeń" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Wyłączenie komunikatów ostrzegawczych usług Centrum zabezpieczeń" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.