DZIAŁY

Windows 7 na wzór systemu Windows Server 2003 ma funkcję, która automatycznie tworzy w tle kopie dokumentów, które edytujemy. Dzięki temu w każdej chwili istnieje możliwość przywrócenia poprzedniej wersji pliku np. zmienionego dokumentu tekstowego. Funkcja nazywa się Poprzednie wersje i jest dostępna w edycjach Professional i Ultimate systemu Windows 7. Aby poprzednie wersje były dostępne, w Windows 7 musi być włączona ochrona systemu.

Przywracanie poprzednich wersji plików:

  1. Klikamy na zmodyfikowany przez nas plik prawym przyciskiem myszy;
  2. Z menu kontekstowego wybieramy Właściwości;
  3. Przechodzimy do zakładki Poprzednie wersje i wybieramy potrzebną wersję pliku.
Spis treści

Niniejszy poradnik pod tytułem "Przywracanie poprzednich wersji plików w Windows 7" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Przywracanie poprzednich wersji plików w Windows 7" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.