DZIAŁY

W firmach bardzo często używa się do obsługi programu Outlook. Wynika to z popularności systemu Windows. Jak przenieść dane programu z Outlook Express do oprogramowania Microsoft Outlook 2010, 2013 lub 2016?

Większość użytkowników szczególnie domowych, korzystających z Windows XP, jako program pocztowy używała Outlook Expressa. Przesiadając się na system z Windows 7 lub nowszy klienta o nazwie Outlook Express nie znajdziemy. Coraz bardziej popularny staje się program pocztowy dostarczany wraz z pakietem Microsoft Office 2010 o nazwie Microsoft Outlook.

W tym poradniki dowiesz się jak przenieść zawartość poczty z Outlook Expressa do Microsoft Outlook. Cały proces przenoszenia możemy podzielić na trzy etapy.

Etap I

Pierwsza etap to skopiowanie zawartości Outlook Expressa gdzie znajdują się wiadomości. Istnieje kilka sposobów, aby tego dokonać.

Pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić to skopiowanie zawartości naszej poczty.

 1. Uruchamiamy Outlook Express i wybieramy menu Plik – Eksportuj Wiadomości.
 2. Teraz uruchamiamy program Microsoft Outlook Express  i lokalizujemy, gdzie znajduje się folder z naszymi wiadomościami. Klikamy jak na rysunku poniżej.
 3. Ukaże nam się okienko, w którym kopiujemy ścieżkę do lokalizacji naszych wiadomości.
 4. Klikamy na menu Start | Uruchom, wklejamy skopiowaną zawartość i kasujemy tekst “Skrzynka odbiorcza.dbx” (co spowoduje otwarcie folderu Outlook Express).
 5. Otworzy nam się folder zawierający nasze wiadomości (skrzynka nadawcza, skrzynka odbiorcza)
 6. Kolejnym krokiem jest  przeniesienie zawartości całego folderu do docelowego folderu/dysku/komputera. Możemy tego dokonać na kilka sposobów (skopiować zawartość na płytę DVD, Pendriv-a, udostępniając zasób).
 7. Następnie musimy wykonać  importowanie wiadomości do naszego nowego klienta poczty.
 8. Uruchamiamy zatem program “Poczta Systemu Windows” (jeżeli jest to pierwsze uruchomienie musimy skonfigurować naszą skrzynkę). Po uruchomieniu programu, klikamy na menu Plik | Importuj | Wiadomości.
 9. Wybieramy nazwę klienta poczty z którego korzystaliśmy poprzednio.
 10. Zaznaczamy opcje i klikamy przechodzimy dalej.
 11. Wskazujemy lokalizację folderu który zawiera kopie wiadomości (płyta DVD, udostępniony zasób).
 12. Po wskazaniu zawartości folderu klikamy Dalej.
 13. Zaznaczamy elementy które chcemy zaimportować.
 14. Na końcu widzimy satysfakcjonujący nas komunikat: Wiadomości zostały przeniesione i znajdują się w osobnej zakładce “Zaimportowany folder”.
 15. Po skopiowaniu wszystkich skrzynek, folderów z wiadomościami w celu zaimportowania ich do Microsfot Outlook 2010, 2013 lub 2016 musimy po drodze skorzystać z domyślnego klienta poczty dostępnego w Windows 7, występującego pod nazwą Poczta usługi Windows Live.
 16. Jeżeli w naszym systemie nie znajduje się ‚taki’ klient musimy go doinstalować.

Etap II

Przechodzimy do etapu drugiego który polega na zaimportowaniu wcześniej skopiowanych wiadomości.

 1. Uruchamiamy klienta poczty Poczta usługi Windows Live i przechodzimy do procesu importowania wiadomości.
 2. Wybieramy program z którego pochodzą nasze wiadomości – Outlook Express 6 i klikamy dalej.
 3. Klikamy przycisk  przeglądaj i wskazujemy ścieżkę do folderu z wiadomościami.
 4. Jak widać na rysunku poniżej możemy kazać zaimportować wszystkie wiadomości bądź określone foldery z wiadomościami.
 5. System przystąpi do importowania wiadomości. Czas trwania importu będzie zależał od ilości wiadomości oraz sprzętu jakim dysponujemy. Cierpliwie czekamy aż system poinformuje nas o zakończonym procesie importu.

Etap III

Pozostał nam etap trzeci – czyli eksport wiadomości do Outlook 2010, 2013 lub 2016.

Postępujemy zgodnie z instrukcją poniżej.

 1. Wybieramy Microsoft Exchange.
 2. Klikamy dalej – potwierdzamy eksport wiadomości.
 3. Wybieramy profil w Microsoft Outlook 2010, 2013 lub 2016 do którego mają zostać zaimportowane wiadomości.
 4. Wskazujemy foldery do eksportu bądź zostawiamy domyślny wybór – wszystkie foldery.
 5. System przystąpił do eksportu wiadomości. Można uruchomić program Outlook i cieszyć się z pojawiających wiadomości.

Niestety jest to obecnie jedyna metoda na import danych poczty z oprogramowania Outlook Express do Microsoft Outlook.

Spis treści

Niniejszy poradnik pod tytułem "Przenoszenie poczty z Outlook Express do Microsoft Outlook" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Przenoszenie poczty z Outlook Express do Microsoft Outlook" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.