DZIAŁY

Od stycznia 2020 roku w Polsce obowiązuje mikrorachunek podatkowy. Co to takiego? Do czego służy mikrorachunek? Jak i do kiedy należy go wygenerować? Dowiesz się tego na Porady.org!

Mikrorachunek podatkowy – co to takiego?

Mikrorachunek podatkowy to nowe rozwiązanie dla podatników, które obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. To indywidualny rachunek bankowy, za pomocą którego można zapłacić w Urzędzie Skarbowym należne podatki.

Za pomocą mikrorachunku podatkowego 2020 można wpłacić podatki:

  • PIT,
  • CIT,
  • VAT.

Składa się on z 26 znaków, w tym liczby kontrolnej, stałego numeru rozliczeniowego w NBP, numeru uzupełniającego w NBP oraz numeru PESEL lub NIP.

Przykładowy numer mikrorachunku podatkowego:

LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

Wartości 10100071 oraz 222 to wartości stałe, wskazują one na nr rozliczeniowy oraz numer uzupełniający w NBP. Jeśli podatnik użył numeru PESEL, w miejscu litery Y będzie widnieć cyfra 1, natomiast jeśli użył numeru NIP, w miejscu litery Y będzie widnieć cyfra 2. Po znaku Y natomiast zawsze widnieje użyty do wygenerowania mikrorachunku podatkowego numer PESEL lub NIP podatnika oraz, jeśli jest taka potrzeba (numer mikrorachunku musi się składać z 26 znaków) – zera.

Mikrorachunek podatkowy – generowanie numeru rachunku bankowego

Generowanie numeru rachunku bankowego może się odbyć w formie stacjonarnej – podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym. Wygenerować numer mikro rachunku podatkowego można także przez Internet, za pomocą strony podatki.gov.pl.

Aby wygenerowanie numeru rachunku bankowego było możliwe, należy podać numer NIP (w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą, są płatnikami składek i są zarejestrowanymi podatnikami VAT) lub numer PESEL (w przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, są osobami fizycznymi i/lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT). Wygenerowanie mikrorachunku bankowego jest bezpłatne.

Jak sprawdzić numer mikrorachunku bankowego?

Numer mikrorachunku bankowego jest generowany jednorazowo i pozostaje taki sam, bez względu na zmiany, które zaszły w życiu podatnika (np. zmiana adresu zameldowania lub zmiana nazwiska). Jego prowadzenie jest bezpłatne.

Podatnik może sprawdzać swój mikrorachunek podatkowy wielokrotnie, na stronie podatki.gov.pl. W tym celu należy podać w generatorze mikrorachunku podatkowego identyfikator podatkowy, czyli numer PESEL lub numer NIP. Generator mikrorachunku podatkowego działa przed 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Znajomość numeru mikrorachunku podatkowego jest konieczna, by możliwe było zapłacenie należności z tytułu podatków PIT, VAT oraz CIT. Zwroty nadpłat są realizowane bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

Czy dokonywanie wpłat na mikrorachunek podatkowy jest obowiązkowe?

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy dokonują wpłat podatków tylko i wyłącznie na mikrorachunek podatkowy. Rachunki Urzędów Skarbowych, na które do tej pory wpłacano podatki, już nie są aktywne. Dotyczy to tylko i wyłącznie podatków PIT, CIT oraz VAT. Pozostałe podatki należy wpłacać na rachunki podatkowe Urzędów Skarbowych (zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych KAS, który obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku – https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r.

Mikrorachunek podatkowy – jak zrobić przelew?

Jak wpłacić podatki na mikrorachunek podatkowy? Poniżej wyjaśniamy, kogo należy wskazać jako odbiorcę przelewu oraz jakiego tytułu przelewu użyć, by prawidłowo opłacić należności z tytułu podatków.

Mikrorachunek podatkowy – odbiorca przelewu

Jako odbiorcę przelewu wpisujemy Urząd Skarbowy.

Mikrorachunek podatkowy – tytuł przelewu

Natomiast jeśli chodzi o tytuł przelewu, wpisujemy rodzaj zobowiązania podatkowego np. PIT-4

Mikrorachunek podatkowy – korzyści

Mikrorachunek podatkowy ma na celu uprościć płacenie podatków VAT, CIT i PIT. Dzięki jednemu numerowi rachunku podatnik może ograniczyć liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. Nie musi także marnować czasu na szukanie obowiązujących numerów rachunków Urzędów Skarbowych.

Od stycznia Nowego Roku wszystkie wpłaty podatków CIT, PIT i VAT widnieją na jednym rachunku, co upraszcza także pracę osób zatrudnionych w Urzędach Skarbowych. Dzięki temu obsługa płatności PIT, CIT i VAT jest o wiele szybsza, a podatnik może szybciej otrzymać ważne zaświadczenia.

Każdy podatnik w Polsce powinien posiadać identyfikator podatkowy – PESEL lub NIP, a także rozliczać podatki poprzez wpłaty na odpowiedni numer mikrorachunku podatkowego. Ministerstwo Finansów przestrzega jednak, by generując mikrorachunek podatkowy i uiszczając wpłaty podatków, korzystać tylko z oficjalnej strony internetowej Ministerstwa. Korzystanie z innych stron internetowych lub numerów rachunków otrzymanych drogą e-mail, lub SMS jest niewskazane, ponieważ mogą one stanowić próbę wyłudzenia danych.

Niniejszy poradnik pod tytułem "Mikrorachunek podatkowy krok po kroku" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Mikrorachunek podatkowy krok po kroku" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania