Biznes
Czytany poradnik
Kto powinien zgłosić się do BDO?
0

Kto powinien zgłosić się do BDO?

AUTOR:  Wiktoria Rybczyńska22 października 2020

Rejestr BDO powstał już w roku 2018, jednak to od stycznia 2020 wszyscy zarejestrowani przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzić w nim ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Kto zatem powinien zgłosić się do BDO, a kto jest zwolniony z tego obowiązku? Jakie konsekwencje grożą za zaniechanie rejestracji? Odpowiadam!

Kto powinien zgłosić się do BDO?

Zgodnie z ustawą o odpadach z roku 2001, obowiązek prowadzenia papierowej ewidencji obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które wytwarzają śmieci, które nie są odpadami komunalnymi lub niebezpiecznymi. Zatem jeśli Twoje przedsiębiorstwo wytwarza odpady inne niż komunalne i nie są to śmieci niebezpieczne – musisz zgłosić je do Bazy Danych o Odpadach. Otrzymasz wówczas numer rejestrowy BDO, który należy umieszczać na stosownych dokumentach. Warto zaznaczyć, że zaniechanie rejestracji lub nieużywanie numeru rejestrowego, grozi kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 1 mln. zł.

Czym są odpady komunalne?

Odpady komunalne to takie, które powstają w gospodarstwie domowym oraz takie, które powstały poza nim, ale są podobne pod względem charakteru lub składu. Nie mogą być to jednak pojazdy wycofane z eksploatacji oraz śmieci zawierające w sobie składniki niebezpieczne.

Co należy do odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne to takie śmieci, które stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz organizmów żywych. Dlatego, jeśli Twoje przedsiębiorstwo wytwarza takie odpady jak: zużyty sprzęt RTV i AGD, kartridże i tonery, baterie i akumulatory, środki ochrony roślin, substancje czyszczące, przepracowane oleje lub inne, stwarzające potencjalne niebezpieczeństwo dla środowiska – zgłoś się do BDO.

Kto nie musi zgłaszać się do BDO?

Z obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Odpadach są zwolnione wszystkie przedsiębiorstwa, wytwarzające odpady komunalne. Podobnie przedsiębiorca, którego wyeksploatowane pojazdy zostały przekazane do stacji demontażu lub punktu zbierającego pojazdy – nie musi się tym martwić. Wpisowi do BDO nie podlega rolnik, który gospodaruje na użytku rolnym, nieprzekraczającym 75 ha. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy posiada on decyzje z urzędu, o zakresie wytwarzania odpadów, wówczas musi zgłosić się do rejestru. Z prowadzenia ewidencji, zwolnione są ponadto przedsiębiorstwa, które rocznie nie przekraczają liczby produkowanych odpadów. Liczby te zostały określone rozporządzeniu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Omawiany obowiązek nie obejmuje także przedsiębiorcy, który podpisze umowę na świadczenia z zakresu budowania, remontowania, konserwowania, sprzątania, napraw czy czyszczenia sprzętu. W tym wypadku, o ile umowa nie mówi inaczej, podmiot wykonujący usługę będzie tym wytwarzającym odpady i to na nim ciąży wówczas obowiązek wpisu do BDO. Ponadto istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków w związku z produkcją śmieci, na jedną z firm dzielącą jeden lokal lub na właściciela owego miejsca.

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze