DZIAŁY

Wysyłanie wiadomości e-mail nie działa? Trafiają one bardzo często do spamu Twoich klientów? Mamy na to rozwiązanie! Skonfiguruj razem z nami SMTP WordPress.

SMTP – co to jest?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to prosty protokół umożliwiający przesyłanie wiadomości e-mail między stacjami.

Dlaczego warto zdecydować się na konfigurację SMTP na WordPressie? Używając domyślnej formy mail() w PHP nie mamy w pełni autoryzowanej poczty, a więc niektóre serwery mogą odrzucić lub przekierować wiadomości do spamu. Wysyłając je z SMTP są one autoryzowane i podpisanem kluczem DKIM. Mamy, więc większą pewność, że ważny e-mail nie trafi do folderu ze spamem. Oprócz tego mamy większe bezpieczeństwo, że nikt nie dostanie się do naszej poczty poprzez wadliwą wtyczkę i nie wyśle wiadomości, o których nie będziemy wiedzieli.

Konfiguracja SMTP ręcznie

Jest to metoda, w której SMTP skonfigurujemy ręcznie. Należy edytować dwa pliki wp-config.php oraz function.php. Pierwszy plik znajdziemy w katologu głównym WordPress i można go edytować za pomocą menadżera plików. Drugi plik czyli function.php znajdziesz w motywie WordPress, a jego edycje rozpoczniesz wybierając Wygląd -> Edytor motywów.

Następnie do pliku wp-config.php wklej poniższy kod i miejsca pogrubione zmień na swoje ustawienia.

// SMTP email settings define( 'SMTP_username', [email protected] ' ); // username of host like Gmail define( 'SMTP_password', ' gmail-app-password ' ); // password for login into the App define( 'SMTP_server', ' smtp.gmail.com ' ); // SMTP server address define( 'SMTP_FROM', ' [email protected] ' ); // Your Business Email Address define( 'SMTP_NAME', ' SEO Neurons ' ); // Business From Name define( 'SMTP_PORT', ' 587 ' ); // Server Port Number define( 'SMTP_SECURE', 'tls' ); // Encryption - ssl or tls define( 'SMTP_AUTH', true ); // Use SMTP authentication (true|false) define( 'SMTP_DEBUG', 0 ); // for debugging purposes only

Teraz poniższy kod wklej do pliku function.php

add_action( 'phpmailer_init', 'my_phpmailer_smtp' ); function my_phpmailer_smtp( $phpmailer ) { $phpmailer->isSMTP(); $phpmailer->Host = SMTP_server; $phpmailer->SMTPAuth = SMTP_AUTH; $phpmailer->Port = SMTP_PORT; $phpmailer->Username = SMTP_username; $phpmailer->Password = SMTP_password; $phpmailer->SMTPSecure = SMTP_SECURE; $phpmailer->From = SMTP_FROM; $phpmailer->FromName = SMTP_NAME; }

Tak wykonana konfiguracja ręczna powinna ustawić wysyłanie wiadomości z SMTP.

Konfiguracja SMTP WordPress za pomocą wtyczki

Jest wiele wtyczek SMTP WordPress, które należy zainstalować, a później je skonfigurować. Wtyczka taka zmieni domyślny sposób wysyłki e-mail na wysyłkę za pośrednictwem konkretnego adresu z wykorzystaniem protokołu SMTP. Polecamy skorzystanie z właśnie tej wtyczki Mail SMTP. Po jej zainstalowaniu na WordPressie należy wprowadzić dane naszej skrzynki.

Server name – nazwa serwera
Server port – port serwera 25, 465 lub 587
User name – adres e-mail
User password – hasło do skrzynki
Email address – adres e-mial podany jako nadawca wiadomości w polu „OD”
Replay address – jeśli adres e-mail do odpowiedzi ma być inny niż podany wyżej należy wprowadzić go w tym polu
Display name – nazwa nadawcy w polu „OD”
Server encryption – SSL/TLS

Konfiguracja SMTP w WordPress

Konfiguracja SMTP w WordPress za pomocą wtyczki Mail SMTP.

Po wpisaniu wszystkich danych należy wcisnąć przycisk „Zapisz zmiany”. I możemy korzystać z skrzynki pocztowej na SMTP.

Niniejszy poradnik pod tytułem "Konfiguracja SMTP w WordPress" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Konfiguracja SMTP w WordPress" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania