Czytany poradnik
Kiedy można odliczyć VAT
0

Kiedy można odliczyć VAT

AUTOR:  Anita Wach19 listopada 2017

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym to podatnik otrzymał fakturę bądź dokument celny. Zatem kiedy można odliczyć VAT?

Zawsze jak zbliża się termin odliczenia VAT-u, to pojawia się w nas niepokój i lęk. Czy wiesz, że możesz w danym okresie rozliczeniowym skorzystać właśnie z odliczenia podatku VAT? Sprawdź, kiedy można odliczyć VAT.

Podstawowy termin odliczenia VAT?

W momencie, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik nabywa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych towarów czy usług. Kiedy można odliczyć VAT? Zgodnie z ustawą o podatku VAT (art. 86 ust. 10b pkt 1) odliczenie VAT następuje w momencie, w którym podatnik otrzymał fakturę bądź dokument celny. Zatem to po stronie sprzedawcy jest obowiązek podatkowy od towaru czy usługi, a także posiadanie faktury potwierdzającej zakup, aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia VAT.

Przykładowo, jeżeli w lipcu 2017r. podatnik dokonywał zakupu towarów i usług, a fakturę otrzymał na początku września, to prawo do odliczenia VAT następuje najwcześniej w rozliczeniu za wrzesień. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego w tym okresie, to może dokonać odliczenia VAT w deklaracji podatkowej.

Rozliczanie VAT przed rejestracją

Kiedy można odliczyć VAT w działalności gospodarczej? Ci, którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z prawa odliczenia VAT towarów czy usług przed rejestracją. Jedynie musi przedtem być zarejestrowanym na potrzeby rozliczania tego VAT-u. Problem pojawia się wówczas, gdy ustawowy termin minął. Wtedy w takiej sytuacji podatnik korzysta z deklaracji podatkowej VAT-R, gdzie w pozycjach 55 i 56 (rozliczenie kwartalne) lub 57 i 58 (rozliczenie miesięczne) zgłasza się właściwy okres, za który chce się ”odzyskać” podatek. Jednak to wiąże się ze złożeniem przez podatnika poprzednich deklaracji. Można tego uniknąć wybierając rozliczenie kwartalne.

Media i VAT naliczony

Aby dokonać odliczenia podatku naliczonego, sprzedawca musi posiadać obowiązek podatkowy od danej czynności bądź nabywca musi posiadać fakturę dokumentującą zakup. Inaczej jest z nabyciem mediów. Z chwilą, gdy podatnik otrzymuje fakturę wystawioną za media, wówczas momentalnie pojawia się obowiązek podatkowy. Więc w momencie wystawienia faktury za dany miesiąc mimo obowiązku podatkowego u dostawcy mediów, to podatnik, który chce odliczyć VAT za media, dokonuje rozliczenia za okres, w którym otrzymał fakturę.

Przykładowo, fakturę za media wystawiono w listopadzie 2017r. z terminem zapłaty do 15 grudnia 2017r. Podatnik otrzymał fakturę dopiero w grudniu, 2015r. Zatem podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego za fakturę w deklaracji za listopad 2017r., więc nie spełnił warunku, o którym mowa w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku VAT. Zatem najwcześniej nabędzie on prawo do odliczenia VAT naliczonego dopiero w grudniu 2017r.

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze