Jazda wózkiem widłowym bez tajemnic!

Umiejętność jazdy wózkiem widłowym to jedna z najczęściej poszukiwanych cech wśród pracowników. Sprawdź, co każdy operator wózków widłowych wiedzieć powinien!

Wózki widłowe odgrywają coraz większą rolę w wielu firmach – są niezastąpionym narzędziem pracy w magazynach, centrach logistycznych itd., znacząco ułatwiając transport oraz składowanie towarów. Trudno sobie dziś wyobrazić sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo bez floty wózków widłowych dostosowanych do specyfiki wykonywanych w nim zadań. Aby jednak pojazdy te właściwie spełniały swą rolę, potrzebny jest wykwalifikowany personel, który potrafi nimi sprawnie operować, w pełni wykorzystując ich możliwości, nie stanowiąc jednocześnie zagrożenia dla innych ludzi, siebie samego, a także przewożonego ładunku.

Wstecz
Dalej

Kto może jeździć wózkiem widłowym?

Nie każdy może prowadzić wózek widłowy. Osoba kierująca wózkiem widłowym powinna mieć specjalne uprawnienia! Aby je uzyskać, należy zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz przejść badania lekarskie oraz testy psychologiczne badające predyspozycje do prowadzenia tego typu pojazdów.

Najlepszym sposobem na odpowiednie przygotowanie się do egzaminu jest uczęszczanie na specjalny kurs obsługi wózków widłowych. W jego trakcie uczestnicy poznają m.in. budowę wózków, ich typy, zasady ich obsługi, techniki ich konserwacji, a także przepisy BHP. Obejmuje on kilkadziesiąt godzin, składających się z części teoretycznej oraz praktycznej, kończy się zaś egzaminem wewnętrznym oraz zdobyciem zaświadczenia respektowanego często w całej Unii Europejskiej.

Jednak sama znajomość zasad poruszania się wózkiem nie wystarczy. Operatora pojazdu powinny cechować ponadto opanowanie, odpowiedzialność oraz ostrożność. Musi pamiętać, że kierując wózkiem, odpowiada on nie tylko za prawidłowe przewożenie towaru, ale także za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w pobliżu trasy przejazdu pojazdu. Operator powinien on zwracać uwagę na odpowiednią prędkość wózka, dostosowaną do warunków terenu, na którym się porusza, a także na odległość pojazdu od innych elementów, np. regałów, ramp, innych wózków oraz od ludzi. Bezwzględnie wymagana jest od operatora wózka znajomość zasad BHP oraz umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.

O tym, że operator wózków widłowych to dziś poszukiwana na rynku profesja, świadczą ogłoszenia pracy w największych miastach w Polsce. Kierowca wózków jest poszukiwanym pracownikiem w wielu miejscach pracy ze względu na swoje kwalifikacje – umiejętność obsługi wózków poświadczona odpowiednim certyfikatem oraz predyspozycje psychologiczne. Stąd nie powinno dziwić, że jego zarobki mogą sięgać ponad 3 tysięcy złotych.

Bezpieczna jazda wózkiem widłowym

Wstecz
Dalej

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.