DZIAŁY

Katalizator jest nieodzowną częścią układu wydechowego nowoczesnego samochodu. Jego instalacja odbywa się wyłącznie w celu maksymalnego oczyszczenia spalin z produktów spalania szkodliwych dla naszego zdrowia. Okazuje się jednak, że nawet w stanie zużytym, ta część samochodowa może przynieść korzyść swojemu właścicielowi, gdyż na takich giełdach można ją sprzedać za dość dobre pieniądze!

Dlaczego katalizatory są tak cenną częścią samochodową?

Przepisy dotyczące ochrony środowiska wymagają od producentów coraz bardziej „czystych” pojazdów o niższych poziomach szkodliwych emisji. W tym procesie kluczową rolę odgrywa pallad, stosowany w katalizatorach benzynowych, który jest w stanie wchłonąć 900-krotność własnego ciężaru. Wysoki popyt na ten rzadki metal spowodował gwałtowny wzrost jego ceny rynkowej.

W tej chwili najwięksi producenci samochodów próbują zaopatrzyć się w pallad do wykorzystania w przyszłości, ponieważ jego cena, zgodnie ze wszystkimi prognozami, będzie tylko coraz bardziej wzrastać. Jednak wzrost nie może trwać w nieskończoność. Będzie mieć miejsce dokładnie tak długo, dopóki bardziej opłacalne i wydajniejsze będzie użycie innego metalu – platyny. Już teraz jest to ponad połowa ceny palladu.

Od czego zależy cena zużytego katalizatora?

Cena zużytego katalizatora, a właściwie metali szlachetnych, które są jego częścią, kształtuje się na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bez wchodzenia w szczegóły wyceny, ogólnie przyjętą zasadą jest zrekompensowanie osobie, która przekazała zużyty neutralizator, 75% wartości zawartych w nim cennych metali. Jest to przyjęta na całym świecie praktyka, korzystna zarówno dla właścicieli samochodów, jak i firm zajmujących się recyklingiem części zamiennych.

Na cenę katalizatora, który podlega utylizacji, oddziałują:

  • Objętość silnika samochodu. Im jest większy, tym wyższa jest zawartość cennych metali w jego konwerterze spalin.

  • Zawartość metali szlachetnych. Do określenia tego parametru służy analiza ekspresowa.

  • Ważny jest stan obudowy i jej integralność. Ponadto obecność wgięć i innych wad zewnętrznych znacznie obniża koszt tej części samochodowej.

Na co będzie zwracana uwaga podczas sprzedaży katalizatora?

Podczas przyjmowania katalizatorów samochodowych do utylizacji, pod uwagę brane są następujące cechy:

  • Masa ceramiczna używanej części powinna zostać oddzielona od filtra cząstek stałych.

  • Obecność azbestu, elementów siatki ceramicznej, trocin, sadzy, piasku i innych obcych wtrąceń w masie ceramicznej jest niedopuszczalna. Materiał przekazany do utylizacji musi odpowiadać naturalnej wilgotności nie wyższej niż 2%.

  • Metalowa część nośnika musi być jednolita. W przeciwnym razie traci co najmniej 50% zawartości szlachetnych metali.

Jak możesz zauważyć, posiadając zużyty katalizator samochodowy, już teraz możesz całkiem legalnie zarobić na nim dobre pieniądze, sprzedając tę część w najbardziej opłacalnej cenie poprzez giełdę katalizatorów!

Niniejszy poradnik pod tytułem "Jak zarabiać na katalizatorach samochodowych?" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Jak zarabiać na katalizatorach samochodowych?" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania