Jak wypowiedzieć umowę najmu?

Nie ma co szukać na siłę różnic między ludźmi. Trzeba jednak mieć na uwadze jeden podział: najemca i wynajmujący. Umowy najmu często nie wyjaśniają całkowicie regulacji między stronami.

Ogólne zasady wypowiedzenia umowy

Wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie woli. Wynajmujący nie może kazać ci się wyprowadzić, jeżeli nie naruszasz warunków umowy. Nie może cię również zatrzymywać, jeżeli chcesz zmienić miejsce zamieszkania. Z wypowiedzeniem mamy styczność od momentu, w którym złożymy dokument drugiej stronie. Zazwyczaj uprzedza się o tym właściciela podczas rozmowy telefonicznej. Podsumowując, zapoznanie się z treścią dokumentu jest tożsame z rozpoczęciem upływu okresy wypowiedzenia.

Umowa na czas określony

Umowa najmu na czas określony jest niemożliwa do wypowiedzenia, chyba że widnieje w niej stosowny zapis. Zgodnie z art. 673 § 3 można ją wypowiedzieć na warunkach określonych w umowie. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach przyznaje rację wynajmującym. Jeżeli nie ma wzmianki o wypowiedzeniu, żadne argument najemcy nie są przekonujące. Nie ma mowy o rozwiązaniu umowy bez podania przyczyny. Dokument trzeba przeczytać dokładnie, nawet jeżeli właścicielem jest Twój znajomy. Tylko spisane słowo dokładnie reguluje stosunki między Wami, słowo mówione nie ma żadnej mocy prawnej. Jeżeli podpisujesz ją na czas określony, a nie widzisz żadnej wzmianki na temat wypowiedzenia, zapytaj właściciela, jak wygląda owa kwestia. Zarówno wynajmujący, jak i najemcy zdarzają się bardzo różni, dlatego ważne jest, żeby zawrzeć wszystko w umowie najmu zamiast „dogadywania się”.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony to taka, w której nie jest sprecyzowana data zakończenia najmu. Wtedy pojawia się pojęcie „okres wypowiedzenia”. Powinien być wyraźnie zaznaczony w umowie, gdyby jednak wynajmujący nie poruszył tej kwestii, obowiązują terminy ustawowe:

  • gdy płatność czynszu odbywa się codziennie – okres wypowiedzenie wynosi jeden dzień
  • gdy czynsz jest płatny w krótszych niż miesiąc odstępach czasu – najem można wypowiedzieć na trzy dni naprzód;
  • jeżeli płatność czynszu następują miesięcznie, możemy wypowiedzieć najem do trzech miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;
  • jeżeli czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, umowę najmu można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego.

Najwygodniej jest się dogadać. Masz intuicję. Potrafisz ocenić, czy wynajmujący to człowiek, z którym można coś załatwić. Nie ufaj oczywiście tylko swoim zmysłom. Wypowiedzenie nie może być zaniedbaną kwestią, bez znaczenia z kim będziesz wynajmować. Pamiętaj – to Twoje mieszkanie. Warto wiedzieć, na czym się stoi.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.