DZIAŁY

Onboarding to proces wprowadzania nowych pracowników do organizacji, który ma na celu zminimalizowanie stresu związanego z nowym stanowiskiem oraz umożliwienie szybkiego dostosowania się do nowych obowiązków. Jak przeprowadzić go w efektywny sposób, aby skorzystały na tym jak najwięcej obie strony?

Do czego służy onboarding?

Onboarding istnieje po to, aby pracownik mógł zapoznać się z firmowymi procedurami, wartościami, kulturą, a także zespołem oraz narzędziami, których będzie używać w codziennej pracy. Jeżeli zostanie przeprowadzony skutecznie, to nowo zatrudniony osiągnie pełną produktywność wcześniej, czując się pewniej w swojej roli i będąc bardziej zaangażowanym w życie organizacji.

Pierwsze dni i tygodnie nowego pracownika są szczególnie ważne, bo mają ogromny wpływ na jego dalsze:

  • zaangażowanie;
  • motywację;
  • efektywność.

Jeśli będzie czuć się zdezorientowany, zaniedbany lub źle przygotowany, to może prowadzić to do frustracji, niezadowolenia, a w skrajnych przypadkach nawet do opuszczenia miejsca pracy.

Onboarding krok po kroku

Jak przeprowadzić onboarding? Pierwszym krokiem jest zapewnienie odpowiednich narzędzi. Obejmuje to dostęp do potrzebnych programów i systemów, szkolenia z ich obsługi oraz przydzielenie niezbędnego sprzętu. Nowemu pracownikowi warto wyznaczyć opiekuna lub mentora – pomoże to w początkowej fazie jego adaptacji w nowym środowisku.

Kolejnym ważnym elementem jest szkolenie z firmowej kultury i procedur. Zatrudniony musi otrzymać informacje na temat wartości, misji i celów przedsiębiorstwa, a także zapoznać się z wymaganiami, procedurami i standardami, które obowiązują w organizacji – konieczne jest zorganizowanie szkolenia BHP.

Ostatnim, ale nadal istotnym, jest umożliwienie mu interakcji z zespołem i poznanie współpracowników. Ważne, aby odbyło się to na dwa sposoby: prywatnie oraz zawodowo. Dobrym pomysłem wydaje się urządzenie kilku spotkań z liderami zespołów oraz zorganizowanie wyjścia integracyjnego.

Jak przeprowadzić skutecznie onboarding – dobre praktyki i podstawy

Ważnym elementem onboardingowego procesu: stworzenie planu wszystkich etapów i działań, jakie będą wymagane dla wprowadzenia nowego pracownika do organizacji. Plan powinien obejmować informacje o szkoleniach, spotkaniach z kluczowymi członkami zespołu i mentorami, oraz daty i czasy zaplanowanych działań.

W trakcie onboardingu nowy pracownik powinien otrzymywać regularny feedback dotyczący jego postępów i wyników. Otrzymywanie pozytywnego feedbacku zwiększa motywację i zaangażowanie w pracę, a także pomaga w ulepszaniu swoich umiejętności.

Jak zakończyć onboarding? Pierwszy dzień pracy dla nowego pracownika

Pierwszy dzień pracy to ważny etap, który należy odpowiednio zaplanować, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa i wsparcia dla nowego członka zespołu. Aby zakończyć onboarding skutecznie, należy odpowiednio przywitać nowego pracownika, zapewnić szkolenia w zakresie wykonywania pracy, przekazać informacje o procesach i narzędzia, a na koniec dnia omówić plan na przyszłość – to pomoże pracownikowi ustalić swój własny sposób działania.

Efektywny onboarding to taki, który bazuje na wcześniej ustalonym już planie. Bez niego zatrudniony będzie czuć się zagubiony i zestresowany, co wpłynie źle na jego zaangażowanie.

Niniejszy poradnik pod tytułem "Jak przeprowadzić onboarding w efektywny sposób?" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Jak przeprowadzić onboarding w efektywny sposób?" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania