Czytany poradnik
Jak obliczyć wynagrodzenie netto?
0

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

AUTOR:  Alicja Hudzik7 lipca 2018

Początkujący i młody pracownik często ma problem z rozróżnieniem pojęć takich jak płaca netto oraz płaca brutto. Niniejszy artykuł pomoże Ci poprawnie obliczyć kwotę wynagrodzenia netto, czyli pieniądze, które dostaniesz na rękę za wykonaną pracę!

Czym jest płaca brutto i netto?

Wynagrodzenie brutto to całościowe wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik. Kwota ta, poza pensją, zawiera również składki (na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne), podatki (zaliczka na podatek dochodowy), premie i dodatki za przepracowane godziny nadliczbowe. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o wyżej wymienione składki, czyli pieniądze, które rzeczywiście dostajemy i otrzymujemy „na rękę”.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie netto w Polsce?

Według najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego z dnia, przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4622,84 zł brutto. Natomiast wynagrodzenie minimalne(które stanowi podstawową gwarancję ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy) wynosi 2100,00 zł (13,70 zł brutto za godzinę), co w przeliczeniu na wynagrodzenie netto daje niecałe 1600 zł na rękę, w zależności od rodzaju składek, umowy i kilku innych czynników.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto? Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń!

Aby poprawnie obliczyć przysługującą Ci wartość pensji, skorzystaj z darmowych narzędzi, tzw. kalkulatorów wynagrodzeń. Aplikacje oraz rozszerzenia, które pomogą Ci obliczyć wynagrodzenie netto, możesz znaleźć na takich portalach internetowych jak www.pracuj.pl, www.wynagrodzenia.pl, www.poradnikprzedsiebiorcy.pl, czy www.bankier.pl. Poza czystymi matematycznymi obliczeniami portale te oferują dopasowanie kwoty wynagrodzenia do umowy, którą jesteś związany z pracodawcą. Pracujesz na umowę o pracę? A może działasz na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło? W każdej z tych sytuacji powyższe kalkulatory pomogą Ci poprawnie obliczyć wynagrodzenie netto! Narzędzia te biorą pod uwagę również takie czynniki jak wspólne rozliczanie z małżonkiem, pracę poza miejscem zamieszkania (a więc wyższą kwotę kosztów uzyskania przychodu), czy autorskie koszty uzyskania przychodu.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto „na piechotę”?

Aby obliczyć pensję netto, należy ustalić, ile wynosi wynagrodzenie brutto, czyli wynagrodzenie zasadnicze, wraz z premiami, dodatkami, płatnymi nadgodzinami i urlopami. Następnie należy odliczyć od tej kwoty składki: emerytalną (19,52 proc. podstawy wymiaru składki), rentową (składka ta jest opłacana po części przez pracodawcę (6,5 proc. podstawy wymiaru), a po części przez pracownika (1,5 proc. podstawy wymiaru)) oraz chorobową (2,45% podstawy wymiaru).

Podstawa wymiaru składek to w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przychód osiągany przez pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Po odliczeniu wyżej wymienionych składek należy jeszcze odliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Odejmując od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, otrzymujemy wynagrodzenie netto.

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze