Czytany poradnik
Jak napisać wypowiedzenie z pracy?
0

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

AUTOR:  Anita Wach7 kwietnia 2018

Zastanawiasz się nad odejściem z pracy, ale nie wiesz jak napisać wypowiedzenie z pracy? W internecie jest wiele wzorów takich podań, które różnią się między sobą, dlatego my zebraliśmy dla ciebie najcenniejsze wskazówki, którymi podzielimy się w tym oto poradniku.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Aby ułatwić ci pisanie wypowiedzenia, pokieruję Cię punkt po punkcie, co i gdzie powinno się znaleźć.

Prawy górny róg

W tym miejscu musisz wpisać datę złożenia pisma oraz nazwę miejscowości.

Lewy strona, prawa oraz środek

Tutaj musisz napisać swoje dane, czyli imię i nazwisko, kontakt, adres zamieszkania. Te informacje, niech znajdują się poniżej linii, w której napisałeś datę i miejscowość. Przechodząc na prawą stronę, również zrób odstęp kilku wierszowy, aby wpisać tam wszystkie dane pracodawcy, czyli nazwę firmy i jej adres. Następnie zrób kolejny odstęp wierszowy i na środku napisz; Wypowiedzenie lub Wypowiedzenie umowy o pracę.

Część główna

Zacznij od akapitu poniżej nagłówka. Jest to najważniejsza część wypowiedzenia, która musi zawierać datę zawarcia i rozwiązania umowy, twoje dane, dane firmy oraz okres wypowiedzenia. Przykładowa treść:

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ……………………(data podpisania umowy o pracę) w ………………….(miejscowość, gdzie została podpisana umowa), pomiędzy ……………………(pełna nazwa pracodawcy) a …………………(imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego …………………..(długość okresu).

W następnym akapicie można złożyć podziękowania dla pracodawcy, ale nie jest do konieczne. Wypowiedzenie trzeba zakończyć zwrotem „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem” umieszczonym pod treścią główną z prawej strony i własnoręcznie podpisać. W lewym, dolny rogu zrób miejsce na podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej pod zdaniem „Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia”.

Złóż podanie w odpowiednie miejsce i czekaj na odpowiedź od pracodawcy.

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze