DZIAŁY

Jak korzystać z przyrządów do orientacji w terenie? Czy wiesz jak korzystać z kompasu i mapy? Mamy dla Ciebie kilka przydatnych wskazówek, zapraszamy do lektury!

Czy wiesz, jak korzystać z kompasu i mapy?

Do zorientowania się w obcym terenie wystarczą Ci dwa przyrządy:

  • Mapa
  • Kompas

Kompas to przyrząd, którego celem jest wyznaczanie kierunków geograficznych. Kompas turystyczny jest wyposażony w dwie igły, z których pierwsza (czerwona) wskazuje zawsze północ magnetyczną, a druga wyznacza kierunek marszu. Litery na kompasie odpowiadają kolejno czterem stronom świata:

  • N – (z języka angielskiego North) – północ (azymut 0◦)
  • E – (z języka angielskiego East) – wschód (azymut 90◦)
  • S – (z języka angielskiego South) – południe (azymut 180◦)
  • W – (z języka angielskiego West) – zachód (azymut 270◦)

Jak korzystać z kompasu i określić swoje położenie?

Aby zorientować się w terenie, należy rozłożyć mapę tak, by widoczne były strzałki wskazujące kierunki świata. Strzałki wskazujące północ geograficzną i magnetyczną z reguły znajdują się na górze lub z boku mapy. Na mapie należy położyć kompas, a następnie obrócić mapę tak, by strzałka wskazująca północ magnetyczną i igła kompasu znalazły się na ten samej linii.

Kolejny krok to określenie kierunku marszu. W tym celu należy przyłożyć bok kompasu tak, by łączył obecny punkt z punktem docelowym. Pierścień musi być obrócony w taki sposób, by jego linie pokrywały się z liniami północ-południe na mapie.

W trakcie marszu należy trzymać kompas pionowo do ziemi i kierować się w stronę wyznaczoną strzałką kompasu.

Jak korzystać z kompasu – przydatne porady

  1. Zawsze korzystaj z kompasu i mapy. Mapa powinna być w dużej skali, np. 1:50 000
  2. Jeżeli mijasz po drodze charakterystyczne punkty, takie jak jeziora, wzniesienia lub budynki, sprawdzaj ich lokalizację na mapie, by potwierdzić dobry kierunek marszu
  3. Sprawdzaj co jakiś czas, czy na pewno idziesz w dobrym kierunku
  4. Aby określić swoje położenie, możesz przyłożyć bok kompasu do orientacyjnych punktów na mapie, które mijasz i poprowadzić od nich proste linie. Punkt przecięcia pomiędzy różnymi punktami orientacyjnymi to miejsce, w którym się znajdujesz!

Niniejszy poradnik pod tytułem "Jak korzystać z kompasu w terenie?" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Jak korzystać z kompasu w terenie?" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.