DZIAŁY

Chcesz się dowiedzieć, jak głosować w wyborach parlamentarnych? Sprawdź, gdzie się udać, jakie warunki należy spełnić i kiedy komisja może uznać Twój głos za nieważny!

Jak głosować w wyborach parlamentarnych? Kto może wziąć udział w wyborach?

W wyborach parlamentarnych może wziąć udział każda osoba, która w dniu oddania głosu jest pełnoletnia (skończyła 18 lat). Jeżeli głosujemy w miejscu zameldowania, nie musimy dokonywać żadnych dodatkowych formalności, wystarczy się stawić w lokalu wyborczym właściwym dla miejsca zameldowania. Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport lub legitymację (studencką / uczniowską).

Jak głosować w wyborach parlamentarnych? Gdzie się udać?

Głosować na kandydatów do wyborów parlamentarnych można w specjalnie utworzonych w dniu wyborów lokalach wyborczych. Lokale te są otwarte od 7:00 do 21:00 w dniu wyborów. W wyjątkowych sytuacjach (np. brak wystarczającej ilości kart do głosowania) Państwowa Komisja Wyborcza może zadecydować o tym, by przedłużyć godziny otwarcia lokali wyborczych.

Czy obywatele polscy, którzy nie mieszkają w kraju, też mogą głosować?

Udział w wyborach parlamentarnych mogą wziąć wszyscy obywatele Polski, w tym także Ci, którzy zamieszkują poza granicami kraju. Polscy obywatele, którzy przebywają poza granicą kraju, mogą zagłosować w specjalnych obwodach głosowania utworzonych na terenie obcego kraju.

Głosowanie jest możliwe także w miejscu zamieszkania, należy jednak odpowiednio wcześniej zgłosić ten fakt.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych? Kiedy komisja może uznać głos za nieważny?

Aby oddać ważny głos w wyborach parlementarnych, należy odnaleźć listę komitetu, który popieramy, a następnie zaznaczyć symbol X przy nazwisku kandydata, na którego głosujemy. Symbol X, który nanosimy do kratki na karcie głosowania, powinien się składać z dwóch linii przecinających się w obrębie kratki. Zagłosować można tylko na jedno nazwisko.

Komisja może uznać głos za nieważny gdy:

  • głosujący postawi znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku,
  • głosujący wrzuci do urny pustą kartę wyborczą.

UWAGA: Informacja odnośnie tego, w jaki sposób oddać prawidłowo głos w wyborach parlamentarnych znajduje się zawsze w dolnej części karty do głosowania. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc członków obwodowej komisji wyborczej, którzy nadzorują przebieg głosowania.

Niniejszy poradnik pod tytułem "Jak głosować w wyborach parlamentarnych?" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Jak głosować w wyborach parlamentarnych?" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.