DZIAŁY

Zastanawiasz się, na jakich zasadach przyznawana jest najbardziej prestiżowa nagroda świata? Jakie warunki należy spełnić i kto decyduje o zwycięstwie w danej dziedzinie? Oto wszystko, co chcesz wiedzieć o Nagrodzie Nobla!

Kto przyznaje Nagrodę Nobla?

Na czas rozstrzygnięć dotyczących przyznawania Nagrody, formowane są specjalne Komitety Noblowskie. Jest ich w sumie pięć i wybierane są na trzyletnią kadencję. Członkowie owych komitetów to szwedzcy naukowcy z Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, Karolinska Instytutu w Sztokholmie oraz Akademii Szwedzkiej. Swoje kandydatury do nagrody mogą zgłaszać członkowie instytucji naukowych i kulturalnych, profesorowie, uczeni oraz byli nobliści. Istnieje dowolność w zgłaszaniu nominacji, w teorii więc i ty masz szansę znaleźć się na liście, kwestia jedynie, czy Komitet Noblowski zechce rozważyć daną propozycję. Każda kandydatura powinna być skrupulatnie opisana z uwzględnieniem osiągnięć danej osoby, opisu konkretnej pracy lub idei i przyczyn, dla których miałaby ona dostąpić zaszczytu otrzymania nagrody. Faktem jest dodatkowo, że instytucje nie udostępniają do publicznej wiadomości list nominowanych ani protokołów swoich obrad. By uniknąć kontrowersji, przyjęto, aby wszelkie informacje dotyczące rozstrzygnięć w danym roku, publikować po upływie 50 lat od przyznania nagrody.

Jakiego Nobla można dostać?

Nagroda przyznawana jest zasadniczo w pięciu kategoriach. Można więc zdobyć Nobla w dziedzinach fizyki, chemii, medycyny i literatury oraz Pokojową Nagrodę Nobla. Dodatkowo od 1969 jest także przyznawana szósta Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, jej fundatorem jest Sveriges Riksbank. Na odznaczenie we wszystkich kategoriach, składa się złoty medal, dyplom oraz nagroda pieniężna. Ta ostatnia zależna jest od funduszu, jakim dysponuje Fundacja Nobla, są to zazwyczaj sumy w okolicach 8 milionów koron szwedzkich.

Jeden Nobel na całe życie?

Docelowo jedna osoba nie może dostać nagrody więcej niż raz w życiu. Nie może się to bynajmniej wydarzyć w obrębie jednej kategorii. Historia zna natomiast przypadki, w których Nagroda Nobla została przyznana temu samemu człowiekowi, w dwóch różnych kategoriach. Takich przypadków było dotąd niewiele, zaledwie cztery. Jedną z podwójnych noblistek była Maria Skłodowska-Curie, która została wyróżniona w dziedzinie fizyki i chemii. Laureatem Nobla może zostać konkretna osoba lub zespół naukowy, pracujący wspólnie nad danym dziełem czy wynalazkiem. Nagroda nie może natomiast zostać przydzielona całej instytucji, z wyjątkiem Pokojowego Nobla, który taki przypadek dopuszcza.

Twoje statystyczne szanse na Nobla

Na podstawie triumfujących dotychczas osób, można wskazać na pewne prawdopodobieństwo otrzymania nagrody, ze względu na parę czynników. Na przestrzeni lat, do roku 2018 włącznie, spośród 919 indywidualnych laureatów, w gronie nagrodzonych znalazły się 54 kobiety a 865 mężczyzn. Dodatkowo laureaci Nobla mają średnio około 60 lat, najmłodszy nagrodzony miał 25 lat, najstarszy zaś 90. Jeśli chodzi o najpopularniejszą w historii nagrody narodowość, językiem pisarzy-noblistów jest przede wszystkim angielski. Tuż za nim na podium znajdują się francuski i niemiecki oraz hiszpański. Należy jednak pamiętać, że wszystko to jedynie statystyka, którą chociażby udało się złamać w 2019 roku polskiej noblistce, Oldze Tokarczuk.

Jeśli zdobycie Nobla jest twoim marzeniem, powodzenia!

Niniejszy poradnik pod tytułem "Jak dostać Nagrodę Nobla?" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Jak dostać Nagrodę Nobla?" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania