Biznes
Czytany poradnik
Faktura zaliczkowa jako zabezpieczenie dla działalności
0

Faktura zaliczkowa jako zabezpieczenie dla działalności

AUTOR:  Anita Wach27 listopada 2018

Faktura zaliczkowa jest formą wystawienia faktury, która usprawnia pracę i realizację usługi. Najczęściej jest wykorzystywana w firmach usługowych, które potrzebują środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zlecenia.

Bardzo często zdarza się tak, że zlecenie jest oszacowane bardzo wysoko i jednocześnie wymaga większych nakładów finansowych. Dlatego, też wielu przedsiębiorców występuje do zleceniodawców o wypłatę zaliczki.

Dokument potwierdzający zaliczkę

Dokumentem potwierdzającym wypłatę zaliczki jest faktura zaliczkowa, która zdecydowanie zabezpiecza zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę.

Zleceniodawca po wykonaniu przez zleceniobiorcę zlecenia potrąca zaliczkę od końcowego wynagrodzenia i wystawia fakturę końcową pomniejszoną o tą kwotę. Zleceniobiorca zaś dzięki zaliczce zabezpieczył sobie płynność finansową i stworzył zaplecze finansowe na potrzeby realizacji zlecenia. Zaliczka może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z uregulowaniem wynagrodzeń pracowników, jak również zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zlecenia. Każda realizacja usługi wymaga nakładów finansowych, które po końcowym rozliczeniu zostaną zawsze zwrócone. Jednak nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na wydatek tak dużej kwoty.

Faktura zaliczkowa

Zleceniobiorca wystawiając fakturę zaliczkową może zastosować formę elektronicznego wystawiania dokumentów, jak również ich przesyłania. Jest to bardzo łatwa i przystępna forma rozliczeń pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą oraz istnieje możliwość załączenia odpowiednio powiązanych dokumentów, które zdecydowanie wiążą się z wystawionym dokumentem rozliczeniowym. Bardzo ważnym i istotnym czynnikiem wpływającym na relację i partnerstwo biznesowe jest wzajemne zrozumienie i współpraca.

Faktura zaliczkowa (wystaw w afaktury.pl) często stosowana jest w usługach budowlanych, ponieważ tam bardzo często potrzeba bardzo wysokich nakładów finansowych potrzebnych do rozpoczęcia wykonania zlecenia oraz zakupu materiałów. Bardzo często zdarza się, że wybrany wykonawca nie ma tylu środków, aby zakupić podstawowe materiały potrzebne do rozpoczęcia wykonywania prac i realizacji zlecenia. Firmy budowlane nie mogą sobie pozwolić na utratę płynności finansowej, dlatego też występują do zleceniodawcy o możliwość wypłaty zaliczki, która zdecydowanie ułatwi im pracę oraz realizację zlecenia.

Faktury zaliczkowe a dokumenty rozliczeniowe

Dokumenty rozliczeniowe są bardzo ważne i istotne z punktu widzenia podpisanych umów współpracy. Jeśli umowa przewiduje wypłatę zaliczek, zleceniodawca jak najbardziej może je wypłacić i wystawić dokument w postaci faktury zaliczkowej. Realizacja usługi wymaga współpracy obu stron oraz wypłacalności jednej, jak również drugiej strony. Zleceniobiorca powinien mieć zasoby finansowe do zakupu materiałów potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, jak również zapłaty pracownikom wykonujących określone umowami zadania.

Elektroniczne dokumenty są zdecydowanie najlepszą formą rozliczeń w usługach budowlanych, ponieważ tylko w taki sposób szybko trafiają do kontrahenta. Dzięki temu jest zachowana płynna komunikacja i zdecydowanie szybsze rozliczenie pomiędzy stronami. Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej to wygodna komunikacja między partnerami biznesowymi. Każde przedsiębiorstwo bez względu na rozmiar może korzystać z elektronizacji dokumentów o przesyłać oraz odbierać faktury oraz inne dokumenty potrzebne do współpracy.

Firmy doceniają swój profesjonalizm i cenią sobie czas oraz pieniądze. Dlatego, też tak ważna jest bardzo sprawna i szybka komunikacja między partnerami biznesowymi współpracującymi na podstawie umowy współpracy.

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze