Czyszczenie listy ostatnio używanych dokumentów - Microsoft Word

W tym poradniku dowiesz się jak usunąć listę (historię) ostatnio otwieranych dokumentów w programie Word i nie tylko.

Czyszczenie listy w Wordzie

Nie zawsze chcemy, aby lista ostatnio otwieranych dokumentów w Wordzie czy Excelu była widoczna. W bardzo prosty sposób możemy skasować, wyczyścić listę ostatnio otwieranych dokumentów, bądź całkowicie wyłączyć historię ostatnio otwieranych dokumentów. W celu skasowania/wyczyszczenia listy ostatnio otwieranych dokumentów, postępujemy zgodnie z instrukcją poniżej:

Uruchamiamy edytor Word, z menu wybieramy Plik | Ostatnio używane. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę dokumentu ostatnio otwieranego i z menu kontekstowego jakie nam się rozwinie mamy możliwość skasowania całej listy bądź pojedynczego dokumentu. Czyszcząc całą listę ostatnio otwieranych dokumentów zostaniemy poproszeni o potwierdzenie wyczyszczenia listy.

Jeżeli chcemy całkowicie wyłączyć listę ostatnio otwieranych dokumentów wybieramy menu Plik | Opcje. Przechodzimy na zakładkę Zaawansowane, po prawej stronie odszukujemy w sekcji Wyświetlanie Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów i ustawiamy wartość O (zero). Od tego momentu program Word nie będzie zapisywał (tworzył historii) ostatnio otwieranych dokumentów.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.