DZIAŁY

Dowiedz się jak wyczyścić listę ostatnio otwieranych dokumentów w systemie Windows XP.

Czyszczenie listy – XP

Aby system nie umieszczał na liście ostatnio otwieranych dokumentów należy: uruchomić edytor rejestru (Start | Uruchom | regedit albo Windows] + [R]) i przejść do klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersionPolicies\Explorer. Następnie klikamy po prawej stronie okna Edytora rejestru w pustym miejscu i z menu kontekstowego wybieramy Nowy | Wartość DWORD i nadajemy jej nazwę NoRecentDocsHistory. Następnie klikamy dwukrotnie na nowo utworzonej wartości i w pole Dane wartości wpisujemy 1. Zatwierdzamy kliknięciem na OK.

Spis treści

Niniejszy poradnik pod tytułem "Czyszczenie listy ostatnio otwieranych dokumentów – Windows XP" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Czyszczenie listy ostatnio otwieranych dokumentów – Windows XP" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.