Czyszczenie listy ostatnio otwieranych dokumentów – Windows XP

Dowiedz się jak wyczyścić listę ostatnio otwieranych dokumentów w systemie Windows XP.

Czyszczenie listy – XP

Aby system nie umieszczał na liście ostatnio otwieranych dokumentów należy: uruchomić edytor rejestru (Start | Uruchom | regedit albo Windows] + [R]) i przejść do klucza: HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftWindows\CurrentVersionPolicies\Explorer. Następnie klikamy po prawej stronie okna Edytora rejestru w pustym miejscu i z menu kontekstowego wybieramy Nowy | Wartość DWORD i nadajemy jej nazwę NoRecentDocsHistory. Następnie klikamy dwukrotnie na nowo utworzonej wartości i w pole Dane wartości wpisujemy 1. Zatwierdzamy kliknięciem na OK.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.