Zwiększanie miejsca dla ikon na pulpicie Windows

Ilość ikon na pulpicie jest techniczne rzecz biorąc nieograniczona. W rzeczywistości jednak zmieszczenie większej ilości ikon na pulpicie, tak aby były cały czas widoczne na ekranie, może stanowić duży problem, zwłaszcza gdy używasz niskich rozdzielczości. Wszystko to z racji domyślnych stosunkowo dużych rozmiarów ikon oraz ustawionych pomiędzy nimi odstępów. Stosując się do poniższych rad uzyskasz sporo miejsca na ikony:

  1. Klikamy prawym przyciskiem myszy puste miejsce pulpitu, a z menu wybieramy Widok/Małe ikony;
  2. Ponownie otwieramy to samo menu kontekstowe i wybieramy pozycję Personalizuj;
  3. Teraz klikamy Kolor okna i kolejno Zaawansowane ustawienia wyglądu;
  4. Na liście rozwijanej zaznaczamy Rozmieszczenie ikon (pionowe);
  5. W polu obok zmniejszamy wartość, np. na 32;
  6. Następnie czynimy podobnie w przypadku opcji Rozmieszczenie ikon (poziome);
  7. Klikamy przycisk OK.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.