DZIAŁY

Niestety, ale często zdarza nam się zapomnieć hasła do systemu Windows i wtedy pozostaje nam albo reinstalacja systemu, bądź wizyta w serwisie. Nie zawsze proces łamania hasła Windows przebiega pomyślnie. Sposób łamania/zerowania hasła Windows opisany poniżej działa w 98%. Sam proces łamania/zerowania zapomnianego hasła do systemu Windows zajmie nam do 5 minut. Bardzo w prosty sposób jesteśmy w stanie wyzerować, zresetować bądź zmienić hasło do systemów Windows.

Co będzie nam potrzebne, aby przystąpić do łamania/zerowania hasła Windows? Wystarczy pobrać i wypalić na płytę aplikację o nazwie Hiren’s BootCD. Następnie należy uruchomić komputer z napędu CD/DVD zawierające płytę z Hiren’s BootCD. Po uruchomieniu komputera z płyty zawierającej Hiren’s BootCD powinniśmy ujrzeć ekran z wyborem menu. Wybieramy Mini Windows XP. Na dole ekranu klikamy prawym przyciskiem myszy koło zegara – rozwinie nam się menu jak na rysunku poniżej. Przechodzimy do zakładki Password/Keys | Windows Logon i wybieramy program o nazwie NTPWEdit. Pozostało nam wskazać  ścieżkę do pliku SAM (plik odpowiedzialny za hasła). Domyślna lokalizacja pliku SAM to C:\Windows\System32\config\SAM.

Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie ujrzymy listę dostępnych profili. W celu zresetowania hasła wystarczy zaznaczyć konto i wybrać Chanage password. Aplikacja NTPWEdit umożliwia również odblokowanie wbudowanego domyślnie zablokowanego konta administratora opcją Unblock. Po zmianie hasła, bądź odblokowaniu konta należy zapisać zmiany Save Changes.

Po ponownym uruchomieniu komputera będziemy mieli zmienione hasło albo odblokowane konto administratora. Aplikacja NTPWEdit jest bardzo skuteczna w procesie łamania, czy inaczej mówiąc zerowania hasła. Każdy użytkownik nawet mało doświadczony bez większego problemu dokona resetowania hasła Windows.

Spis treści

Niniejszy poradnik pod tytułem "Zerowanie hasła w Windows" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Zerowanie hasła w Windows" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.