Wyświetlanie w menadżerze ukrytych urządzeń i ich funkcji

Menadżer urządzeń ma standardowo ma ukryte gałęzie niektórych urządzeń np. nieobecnych. W celu automatycznego ich uaktywniania należy stworzyć nowy plik o następującej zawartości:


set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES = 1
start devmgmt.msc

Następnie należy zapisać go jako plik wykonywany z rozszerzeniem .bat (np. aktualizacja.bat). W Menadżerze urządzeń należy także zaznaczyć w menu Widok opcję Pokaż ukryte urządzenia.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.