DZIAŁY

Niekiedy zdarza się, że komputer przestaje reagować, a wykonanie jakiejkolwiek operacji nie jest możliwe. Częstą przyczyną jest błąd w aplikacji, która powoduje wtedy niemal 100% użycie procesora. Aby uporać się z sytuacją należy wtedy zakończyć zdradliwy proces. Możesz dodać wskaźnik użycia procesora do zasobnika systemowego, aby mieć możliwość łatwego zdiagnozowania jego obciążenia.

  1. Naciśnij na klawiaturze sekwencje klawiszy Alt + Ctrl + Delete,
  2. W oknie Menadżer zadań kliknij na Opcje, a następnie zaznacz pozycję Ukryj, kiedy zminimalizowane,
  3. Kliknij na przycisk Minimalizuj.
Spis treści

Niniejszy poradnik pod tytułem "Wskaźnik użycia procesora w trayu" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Wskaźnik użycia procesora w trayu" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.