Windows - dodajemy funkcję Klient Telnet

Domyślnie Windows funkcję klienta telnet ma wyłączoną. Uruchamiając wiersz poleceń i wydając polecenie telnet otrzymamy komunikat: Telnet is not recognized as in internal or external command, operable program or batch file. Poniżej została szczegółowo pokazane jak włączyć funkcje klient telnet w Windows.

W celu dodania klienta telnet w Windows należy przejść do Panelu Sterowania. Klikamy na Programy Ujrzymy okno, w którym klikamy na Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Pozostało nam zaznaczenie funkcji Klient Telnet i zatwierdzenie zmian. Windows przystąpił do instalacji funkcji Klient Telnet. Po chwili ujrzymy satysfakcjonujący komunikat informujący o włączeniu/doinstalowaniu funkcji Klient Telnet. Od tego momenty jak wydamy polecenie telnet nie otrzymamy komunikatu o braku polecenia.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.