DZIAŁY

Domyślnie Windows 7 nie ma wbudowanego klienta poczty. Można natomiast samemu doinstalować klienta poczty o nazwie Poczta systemu Windows Live.

Klienta poczty dla Windows 7 można pobrać ze strony Microsoftu. Po instalacji i rejestracji mamy możliwość pobierania i wysyłania wiadomości. Mamy także możliwość zaimportowania wiadomości np. z klienta poczty znanego z Windows Vista. Jednak sam klient poczty jest dosyć ograniczony, dlatego poniżej przedstawimy sposób przeniesienia klienta o nazwie Windows Mail z systemu Windows Vista do Windows 7.

Przenoszenie klienta Windows Mail

Jeżeli korzystaliśmy z klienta Windows Mail i chcemy przenieść nasze wiadomości, książkę adresową postępujemy zgodnie z instrukcją poniżej:

 1. Na naszym komputerze z klientem poczty Windows Mail przechodzimy na dysk C do katalogu C:\Users(Użytkownicy)\Nazwa użytkownika systemu\AppData\Local\Microsoft,
 2. W tym miejscu powinien znajdować się folder o nazwie Windows Mail,
 3. Jeżeli nie widzimy folderu musimy włączyć pokazywanie ukrytych plików folderów,
 4. Kolejną czynnością jaką musimy wykonać jest skopiowanie katalogu o nazwie Windows Mail (w katalogu znajdują się nasze wiadomości wychodzące, przychodzące, książka adresowa),
 5. Kolejnym krokiem jest zgranie katalogu o takie samej nazwie Windows Mail mieszczącego się na dysku C w katalogu Program Files (proszę zwrócić uwagę, że kolejny katalog nosi taką samą nazwę jak poprzedni),
 6. Kopiujemy go do nowo stworzonego folderu, bądź zmieniamy nazwę – w żadnym wypadku nie nadpisujemy katalogu który wcześniej skopiowaliśmy,
 7. Kolejnym krokiem jaki musimy dokonać jest ekspert ustawień poczty z rejestru,
 8. Uruchamiamy edytor rejestru (Start | Uruchom | regedit),
 9. Klikamy kontynuuj,
 10. Przechodzimy do ciągu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft,
 11. Klikamy na klucz Windows Mail,
 12. Z menu u góry wybieramy Plik | Eksportuj,
 13. Podajemy nazwę pod jaką chcemy zapisać plik rejestru,
 14. Zapisany plik rejestru kopiujemy na dysk komputera z systemem Windows 7,
 15. Podsumowując do tej pory powinniśmy skopiować dwa katalogi Windows Mail z lokalizacji C:\Program Files i C:\Users(Użytkownicy)\Nazwa użytkownika systemu\AppData\Local\Microsoft oraz plik rejestru z informacjami o Windows Mail do systemu Windows 7,
 16. Kolejny krok to prawidłowe przeniesienie naszych plików/katalogów w systemie Windows 7,
 17. Skopiowaną zawartość katalogu Windows Mail z  Windows 7 przenosimy  do katalogu w systemie Windows 7 o tej samej ścieżce C:\Users(Użytkownicy)\Nazwa użytkownika systemu\AppData\Local\Microsoft,
 18. Jeżeli nie widzimy katalogu AppData należy włączyć pokazywanie ukrytych katalogów i plików,
 19. Jeżeli w katalogu Microsoft istnieje taki sam katalog warto zmienić jego nazwę np. Windows Mail.bak,
 20. Po skopiowaniu katalogu Windows Mail zmieniamy uprawnienia katalogu i plików w nim się znajdujących,
 21. Klikamy prawym przyciskiem myszy na skopiowany katalog i wybieramy z menu Właściwości,
 22. Odznaczamy ptaszka przy Tylko do odczytu,
 23. Jeżeli otrzymamy komunikat że nie jesteśmy właścicielem katalogu i nie możemy zmienić atrybutów, przechwytujemy katalog na własność,
 24. Klikamy prawym przyciskiem myszy na katalog Windows Mail i z menu wybieramy Właściwości,
 25. Przechodzimy do Zabezpieczenia,
 26. Na liście znajdujemy użytkownika (na którego jesteśmy zalogowani),
 27. Klikamy Edytuj i zaznaczamy ptaszki przy uprawnieniach dotyczących zezwalaj,
 28. Zatwierdzamy zmiany,
 29. Teraz możemy zmienić uprawnienia folderu Windows Mail (odznaczamy ptaszka przy tylko do odczytu),
 30. Kolejny krok to skopiowanie drugiego folderu o tej samej nazwie Windows Mail (folder kopiowany z Windows Vista) z katalogu C:\Program Files do katalogu systemu Windows 7 na dysku C:\Program Files (można oczywiście nadpisać istniejący katalog, warto jednak zmienić nazwę katalogu który znajduje się w systemie, następnie skopiować/przenieść katalog który wcześniej skopiowaliśmy z Windows Vista),
 31. Pozostał nam jeszcze jeden plik skopiowany z Windows Vista z rozszerzeniem .reg i nazwie jaką samą nadaliśmy,
 32. Klikamy dwa razy na ten plik i zgadzamy się na wprowadzenie zmian do rejestru,
 33. Zgadzamy się na wprowadzenie zmian do rejestru.
 34. Od tego momentu mamy nowego klienta poczty w systemie Windows 7 o nazwie Poczta systemu Windows (Windows Mail),
 35. Warto stworzyć skrót do poczty,
 36. Klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpicie,
 37. Z menu wybieramy Nowy | Skrót,
 38. Wskazujemy ścieżkę do pliku, czyli C:\Program FilesWindows Mail\WinMail.exe,
 39. Klikamy dalej i podajemy nazwę skrótu.
 40. Klikamy dwa razy na skrót i uruchamia nam się klient poczty znany w Windows Vista w Windows 7,
 41. Podczas pierwszego uruchomienia musimy podać nazwę użytkownika i hasło do naszego konta,
 42. Skrzynka odbiorcza, nadawcza, książka adresowa powinna zawierać wszystkie wiadomości, które mieliśmy na dzień kopiowania katalogów z poprzedniego komputera,
 43. Dzięki staremu klientowi, znanemu z Windows Vista możemy także dokonać importu wiadomości z domyślnego klienta poczty Windows XP o nazwie Microsoft Outlook Express do Poczta systemu Windows.

Podsumowanie

 1. Kopiujemy zawartość katalogów/katalogi z Windows Vista o nazwie Windows Mail z C:\Users(Użytkownicy)\Nazwa użytkownika systemu\AppData\Local\Microsoft i C:\Program Files\Windows Mail i eksportujemy klucze z rejestru dotyczący poczty HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft,
 2. Przenosimy/nadpisujemy katalogi Windows Mail do Windows 7 (jeżeli istnieją katalogi z nazwami Windows Mail warto zmienić nazwę, można oczywiście nadpisać) w C:\Users(Użytkownicy)\Nazwa użytkownika systemu\AppData\Local\Microsoft.

Niniejszy poradnik pod tytułem "Windows 7 – przenoszenie klienta Windows Mail" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Windows 7 – przenoszenie klienta Windows Mail" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.