Szyfrowanie plików i folderów

W celu ochrony dokumentów przed pozostałymi użytkownikami komputera możemy włączyć szyfrowanie plików i folderów. Do tego celu system wykorzystuje wbudowany mechanizm Encrypting File System. Pliki zaszyfrowane dostępne są wtedy tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami (administratorów), właścicieli plików oraz agenta odzyskiwania. Należy pamiętać, że plik/folder nie może być jednocześnie zaszyfrowany i skompresowany. Pliki zaszyfrowane podczas otwierania przez właściciela są automatycznie deszyfrowane i otwierane. Microsoft zaleca szyfrowanie całych folderów, a nie pojedynczych plików.

W celu zaszyfrowania folderu/pliku na dysku należy:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany katalog/plik,
  • Z menu, które zostanie wyświetlone po kliknięciu wybieramy Właściwości | Zaawansowane,
  • W oknie dialogowym Atrybuty zaawansowane należy zaznaczyć atrybut szyfrowania,
  • Klikamy OK w celu zamknięcia okna,
  • Wybieramy opcję Zastosuj zmiany do folderu, podfolderów i plików, aby zaszyfrować już zapisane w folderze pliki.

Jeżeli korzystamy z Eksplorera to nasze zaszyfrowane katalogi/pliki wyświetlane są na zielono.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.