Technologie
Czytany poradnik
System Windows nie może uruchomić usługi Zapora sytemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego
0

System Windows nie może uruchomić usługi Zapora sytemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego

AUTOR:  Aleksander Nowakowski18 sierpnia 2016

Może się zdarzyć, że po wgraniu aktualizacji i ponownym uruchomieniu komputera zobaczycie komunikat System Windows nie może uruchomić usługi Zapora sytemu Windows/Udostępnianie połączenia internatowego. Pierwsza czynność, jaką należy wtedy wykonać to zresetować winsock. Klikamy na Start | Uruchom i wpisujemy komendę netsh winsock reset, po czym zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie zgodnie z komunikatem uruchamiamy ponownie komputer.

Jeżeli nadal nasza zapora nie działa prawidłowo, należy pozmieniać trochę w rejestrze i przywrócić ustawienia fabryczne. Prostszym krokiem będzie skopiowanie poniższej zawartości do Notatnika i zapisanie go z rozszerzeniem .reg czyli np. zapora.reg:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess] „Type”=dword:00000020 „Start”=dword:00000002 „ErrorControl”=dword:00000001 „ImagePath”=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\ 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\ 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\ 6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00 „DisplayName”=”Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego” „DependOnService”=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\ 6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00 „DependOnGroup”=hex(7):00,00 „ObjectName”=”LocalSystem” „Description”=”Zapewnia usługi translacji adresów sieciowych, adresowania, rozpoznawania nazw i/lub blokowania dostępu intruzów wszystkim komputerom wsieci domowej lub biurowej.” [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch] „Epoch”=dword:0000002a [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters] „ServiceDll”=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\ 00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\ 69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\ 00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List] „%windir%\\system32\\sessmgr.exe”=”%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019″ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List] „139:TCP”=”139:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004″ „445:TCP”=”445:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005″ „137:UDP”=”137:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001″ „138:UDP”=”138:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002″ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List] „%windir%\\system32\\sessmgr.exe”=”%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019″ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List] „139:TCP”=”139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004″ „445:TCP”=”445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005″ „137:UDP”=”137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001″ „138:UDP”=”138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002″ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Security] „Security”=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\ 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\ 00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\ 05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\ 20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\ 00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\ 00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup] „ServiceUpgrade”=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate] „All”=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum] „0″=”Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000" „Count”=dword:00000001 „NextInstance”=dword:00000001

Klikamy dwa razy na nowo utworzony plik i zgadzamy się na dokonanie zmian w rejestrze. Po ponownym uruchomieniu komputera nasza zapora powinna już prawidłowo działać.

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze