Skróty klawiszowe Windows

Skrót wywoływany za pomocą naciśnięcia klawiszy:

 • F1 – Wyświetla pomoc,
 • CTRL + ESC – Otwiera menu Start,
 • ALT + TAB – Przemieszcza między otwartymi programami,
 • ALT + F4 – Zamyka program,
 • SHIFT + DELETE – Nieodwracalnie usuwa plik,
 • CTRL + C – Kopiuje do schowka,
 • CTRL + X – Wycina,
 • CTRL + V – Wkleja zawartość schowka,
 • CTRL + Z – Cofa ostatnie polecenie,
 • F10 – Aktywuje opcje paska menu,
 • SHIFT + F10 – Otwiera menu dla wybranego przedmiotu (działa jak prawy przycisk myszki),
 • CTRL + ESC – Wybiera przycisk menu Start,
 • SHIFT – wciśnięty przez kilka sekund wyłącza mechanizm autowczytywania płyt CD,
 • ALT + SPACE – Otwiera menu systemowe programu,
 • CTRL + F4 – Zamyka wewnętrzne okno programu (ale nie sam program),
 • ALT + F6 – Przenosi między okienkami tego samego programu.

Skróty stosowane w programach:

 • CTRL + B – Pogrubia tekst,
 • CTRL + U – Podkreśla tekst.

Skróty związane z Eksploratorem Windows:

 • F2 – Zmienia nazwę,
 • F3 – Wyszukuje wszystkie pliki,
 • ALT + ENTER – Otwiera okno właściwości dla wybranego elementu,
 • F5 – Odświeża obecne okno,
 • CTRL  +A – Zaznacza wszystko w danym oknie,
 • BACKSPACE – Powrót do wyższego folderu,
 • CTRL + I – Pochyla tekst.

Skróty z przyciskiem Windows Logo:

 • Windows Logo – Otwiera menu Start,
 • Windows Logo + R – Uruchamia okienko do wpisywania poleceń,
 • Windows Logo + M – Minimalizuje okienka,
 • SHIFT + Windows Logo + M – Cofa minimalizację okienek,
 • Windows Logo + E – Uruchamia program Explorer,
 • Windows Logo + D – Minimalizuje wszystkie okienka i pokazuje Pulpit,
 • CTRL + Windows Logo + F – Wyświetla opcję szukania komputera w sieci,
 • Windows Logo + TAB – Przełącza między przyciskami na pasku zadań,
 • Windows Logo + Break – Wyświetla okienko Właściwości Systemu.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.