Czytany poradnik
Przewóz zwłok z miasta do miasta – co warto wiedzieć?
0

Przewóz zwłok z miasta do miasta – co warto wiedzieć?

AUTOR:  Alicja Hudzik1 sierpnia 2018

O czym należy pamiętać, jeśli chodzi o przewóz zwłok z miasta do miasta? Co warto wiedzieć i jakie są wymagane pozwolenia oraz obowiązki? Zapraszamy do lektury!

Przewóz zwłok z miasta do miasta – co warto wiedzieć?

Transport zwłok pomiędzy miastami wymaga specjalnych pozwoleń i nie może być realizowany przez osoby indywidualne i jednostki prywatne, nieposiadające specjalnych zezwoleń. Procedurę wydawania pozwoleń na przewóz zwłok z miasta do miasta określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2007 roku.

Wniosek o pozwolenie na przewóz zwłok z miasta do miasta

Aby uzyskać pozwolenie na transport zwłok, należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego (do Działu Rejestracji Zgonów).

We wniosku powinny się znaleźć następujące dane:

 • Imię i nazwisko osoby uprawnionej do pochowania zwłok albo szczątków oraz jej adres.
 • Dane wnioskodawcy.
 • Dane osoby zmarłej (imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania, data i miejsce zgonu).
 • Informacja na temat miejsca, z którego zostaną przewiezione zwłoki oraz planowanego środku transportu.
 • Miejsce pochówku.
 • Data przewozu zwłok.

Dodatkowo wniosek powinien zawierać podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie mówiące o tym, że zgon nie nastąpił wskutek choroby zakaźnej.

Przewóz zwłok z miasta do miasta – warunki techniczne i sanitarne

Aby możliwy był przewóz zwłok, należy spełnić szereg warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia:

 1. Środek transportu musi być oznakowany
 2. Kabina kierowcy musi być odizolowana od części samochodu, w której znajdują się zwłoki
 3. Trumna ze zwłokami musi być solidnie zabezpieczona
 4. Kierowca samochodu powinien być wyposażony w odpowiednie środku dezynfekcyjne
 5. Pojazd powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny.

Międzynarodowy przewóz zwłok

Prawne aspekty międzynarodowego transportu zmarłych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. W przypadku śmierci Polaka za granicą konsul powiadamia bliską rodzinę zmarłego za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. Koszty przygotowania dokumentacji oraz sprowadzenia zmarłego do ojczystego kraju leżą po stronie osoby podejmującej decyzję o sprowadzeniu zwłok i wynoszą od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych!

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze