Przejmowanie na własność pliku lub folderu w systemie Windows

W celu przejęcia/nadania uprawnień do folderu w systemie Windows musimy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora. Klikamy prawym przyciskiem myszy na folder, który chcemy przejąć i z menu kontekstowego wybieramy Właściwości. Następnie klikamy na kartę Zabezpieczenia i na zakładkę Właściciel. Klikamy na przycisk Edytuj i przycisk Inni Użytkownicy i grupy oraz klikamy na przycisk Zaawansowane. Następnie odnajdujemy i zaznaczamy użytkownika, który ma przejąć folder na własność Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK.

W oknie Zaawansowane ustawienia pojawił nam się nowy użytkownik. Jeżeli chcemy, aby cała zawartość folderów też zmieniła właściciela zaznaczamy ptaszka przy opcji Zmień właściciela dla podkontenerów i obiektów. Zatwierdzamy zmiany i postępujemy zgodnie ze wskazówkami jakie system nam wyświetla.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.