Opcja szyfrowania z menu kontekstowego

Jak wiadomo Windows XP Profesional, a także nowsze wersje mają w sobie wbudowaną funkcję szyfrowanie danych. Aby szyfrowanie działało na danym dysku musi być on sformatowany w systemie plików NTFS. Domyślnie funkcja ta zaszyta jest w oknie dialogowym właściwości danego obiektu pliku/folderu.

Poniżej został zamieszczony prosty sposób, aby funkcja ta byłą dostępna z menu kontekstowego folderu/pliku:

  1. Uruchamiamy edytor rejestru (Start | Uruchom | regedit albo [Windows] + [R] ),
  2. Odnajdujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,
  3. Klikamy dwukrotnie po prawej stronie edytora rejestru prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy Nowy | Wartość DWORD i nadajemy nazwę EncryptionContextMenu,
  4. Klikamy dwukrotnie na nowo utworzonej wartości i w pole Dane wartości wpisujemy 1,
  5. Zamykamy edytor rejestru i mamy dodany do menu kontekstowego Windowsa wpis Szyfruj.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.