Odblokowanie zapisu na urządzeniu USB

Często nasz administrator w celach bezpieczeństwa uniemożliwia nam zapis na urządzeniach przenośnych np. USB. Posiadamy wtedy prawo tylko do odczytu. W niektórych przypadkach w prosty sposób możemy odblokować zapis na urządzeniach typu pendrive zwane USB. Wystarczy uruchomić edytor rejestru Start | Uruchom | regedit – zatwierdzamy przyciskiem enter. W edytorze rejestru przechodzimy do gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ControlStorage\DevicePolicies i zmieniamy wartość WriteProtect na 0.

“WriteProtect”=dword:00000000

Możemy także usunąć ciąg. Od tego momentu zapis na USB został ponownie włączony. Jeżeli administrator systemu z jakiegoś względu wyłączył dostęp do edytora rejestru wystarczy skorzystać z programu np. RegCleaner i przeprowadzić zmiany jak powyżej.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.