Kobieta
Czytany poradnik
Lekki zespół Aspergera – jak wygląda terapia?
0

Lekki zespół Aspergera – jak wygląda terapia?

AUTOR:  Alicja Hudzik18 stycznia 2019

Lekki zespół Aspergera to choroba, która objawia się zaburzeniami rozwoju motorycznego i społecznego. Jakie są charakterystyczne objawy tej choroby? Jak wygląda terapia lecznicza?

Lekki zespół Aspergera – przyczyny i objawy

Szacuje się, że lekki zespół Aspergera dotyczy do 0,1% społeczeństwa. To zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym wpływa na wszystkie obszary życia człowieka, w tym przede wszystkim na jego zdolność zawierania relacji i funkcjonowania w społeczeństwie.

Do przyczyn lekkiego zespołu Aspergera zaliczają się przede wszystkim czynniki genetyczne. Choroba ta jest przenoszona w linii ojciec – syn. Do wystąpienia choroby mogą się przyczynić również urazy okołoporodowe, zaburzenia układu nerwowego oraz przebyte w wieku niemowlęcym infekcje.

Główne objawy zespołu Aspergera to:

  • problemy z komunikacją,
  • brak empatii,
  • zachowania kompulsywne,
  • ekscentryczne zachowania,
  • odizolowanie od społeczeństwa,
  • niezdolność do nawiązywania normalnych relacji

Lekki zespół Aspergera – diagnoza

Zespół Aspergera to choroba nieuleczalna, którą najłatwiej zdiagnozować w wieku dziecięcym. Im wcześniej zdiagnozuje się u dziecka Aspergera i podda je indywidualnej terapii, tym większe szanse, że w okresie dorosłym będzie ono mogło normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Zaburzenia, które mogą towarzyszyć tej chorobie to depresja, echolalia, zaburzenia integracji sensorycznej, dysleksja, dysgrafia oraz brak koncentracji uwagi. Aspergera można bardzo łatwo pomylić z autyzmem.

Lekki zespół Aspergera – leczenie

Terapia lecznicza dla osób z zespołem Aspergera wykorzystuje różne metody psychoterapeutyczne, takie jak:

  • Behawioralna, która uczy właściwego reagowania i zachowań społecznie akceptowalnych
  • Behawioralno-poznawcza, która ma na celu zmianę myślenia chorego o sobie, innych ludziach i świecie
  • Kognitywna, która ma na celu naukę zachowań koniecznych do życia w społeczeństwie

W ramach terapii chory uczęszcza również na zajęcia z integracji sensorycznej oraz treningi umiejętności społecznych. Celem leczenia jest przystosowanie chorego do życia w społeczeństwie, poprawienie jego koordynacji ruchowej oraz postrzegania sensorycznego. Dodatkowym wsparciem dla terapii jest podawanie leków łagodzących lęki oraz zachowania depresyjne. Mimo że zespół Aspergera jest chorobą nieuleczalną, dzięki właściwej terapii można umożliwić osobie z lekkim zespołem Aspergera sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze