DZIAŁY

Biblioteki w Windows umożliwiają grupowanie różnych typów plików. Dzięki nim można uzyskać dostęp do wielu plików z różnych lokalizacji w jednym miejscu. Domyślnie Windows ma biblioteki dla dokumentów, muzyki, obrazów i filmów wideo. Te można usunąć, a także dodać nowe biblioteki dla swoich danych, np. dla zdjęć z wakacji. Aby zachować porządek na dysku twardym, zachęcamy do korzystania z bibliotek.

Dodawanie biblioteki:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk otwierający menu Start, a następnie z menu kontekstowego wybierz Otwórz Eksploratora Windows;
  2. Otworzone zostaną Biblioteki;
  3.  Kliknij dowolne, puste miejsce prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Nowy | Biblioteka;
  4. Nadaj bibliotece dowolną nazwę, np. Wakacje 2010;
  5. Po otwarciu Biblioteki możesz wstawić do niej dowolne foldery.
Spis treści

Niniejszy poradnik pod tytułem "Korzystanie z bibliotek w Windows" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Korzystanie z bibliotek w Windows" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.