DZIAŁY

Jak zmienić ustawienia routera, aby np. poprawić działanie sieci Wi-Fi? W końcu konfiguracja routera nie jest wcale trudna, a pomoże Ci w tym ta krótka porada.

Nie wiesz jak zmienić ustawienia w routerze, który masz w firmie bądź w domu? Masz problem z wpisaniem do paska adresu IP? Zmieniając ustawienia routera, najczęściej musimy korzystać z panelu administracyjnego, który zwykle uruchamiany jest z poziomu danej przeglądarki internetowej. Poznaj sposób, jak rozwiązać tą sytuację.

Adres IP routera 

Nie pamiętasz adresu IP routera? Aby ustalić adres IP danego routera należy na danym komputerze w menu Start w polu wyszukiwania wpisać polecenie „cmd”. Następnie uruchomić to polecenie, a więc otworzy się nam wiersz poleceń. W danym wierszu poleceń następnie wpisujemy polecenie „ipconfig” i z klawiatury wciskamy Enter. Na wyświetlonej w wierszu poleceń liście, szukamy „Default Gateway” przy sieci WiFi. Przy tym polu znajduje się szukany przez nas adres IP routera. 

Panel administracyjny routera 

Odnaleziony adres IP routera wpisujemy w otwartej przeglądarce internetowej w polu URL. Wpisujesz sam adres nie poprzedzając go przedrostkiem http:// lub https://. Wówczas pojawi się nam w oknie przeglądarki ekran logowania do panelu administracyjnego routera, w którym to możesz dokonać zmian ustawienia routera. Do logowania się do panelu potrzebne jest hasło i login. 

Resetowanie ustawień routera

Jeżeli jednak nie pamiętasz swojego loginu, czy też hasła do panelu, musisz zresetować router do ustawień fabrycznych. W ten sposób skorzystasz z domyślnego loginu i hasła (najczęściej to admin/admin), które to znajdują się w instrukcji obsługi danego routera.

Aby dokonać przywrócenia ustawień fabrycznych, musisz na urządzeniu odnaleźć ”Reset”, a następnie przytrzymać przycisk przez około 20 sekund aż się zresetuje i przywróci ustawienia fabryczne. Jednakże czas, jaki potrzebuje na zresetowanie podany jest w jego instrukcji obsługi. Po resecie, w panelu wpisujesz hasło i login, po czym dokonujesz ustawienia nowego loginu i hasła i zmieniasz ustawienia routera.

Niniejszy poradnik pod tytułem "Jak zmienić ustawienia routera" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Jak zmienić ustawienia routera" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.