DZIAŁY

Czasami podczas uruchamiania systemu za każdym razem następuje sprawdzanie partycji, czy nie posiada błędów. Mimo iż podczas uruchamiania przeprowadzimy cały test, to przy kolejnym uruchomieniu znowu system chce sprawdzać poprawność dysku. Jeżeli mamy pewność, że stan dysku twardego jest poprawny i nie zawiera błędów możemy w bardzo prosty sposób wyłączyć sprawdzanie dysku podczas startu systemu Windows. W celu wyłączenia sprawdzania dysków podczas startu systemu Windows postępujemy zgodnie z instrukcją poniżej.

Można uruchomić edytor rejestru i wprowadzić odpowiednie zmiany:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
 „SFCScan”=dword:0000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]
 „AutoChkTimeOut”=dword:0000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]
 „BootExecute”=hex(7):00,00

Bądź prostszy sposób – stworzyć plik w notatniku i wkleić powyższą zawartość. Plik zapisać z rozszerzeniem .reg. Kolejny krok to kliknięcie dwa razy na nowo utworzony plik i zgodzenie się na wprowadzenie zmian do rejestru. Po ponownym uruchomieniu komputera nie ujrzymy  etapu sprawdzania dysków.

Jeżeli natomiast chcemy powrócić do stanu wcześniejszego czyli mieć włączone sprawdzanie dysków przy starcie należy odpowiednio zmodyfikować rejestr:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
 „SFCScan”=dword:0000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]
 „AutoChkTimeOut”=dword:0000000a
Spis treści

Niniejszy poradnik pod tytułem "Jak wyłączyć sprawdzanie dysku przy starcie systemu Windows?" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Jak wyłączyć sprawdzanie dysku przy starcie systemu Windows?" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.