Jak utworzyć skrót do przełączania użytkowników?

Szybkie przełączanie użytkowników okazało się być bardzo przydatną funkcją systemu Windows na komputerach, z których korzysta wielu użytkowników. Szybkie przełączanie użytkowników pozwala wielu użytkownikom się zalogować do komputera naraz. Jest to bardzo przydatne, gdyż logowanie innego użytkownika nie wymaga kończenia pracy przez poprzedniego. Tworzenie skrótu do przełączania aktywnego użytkownik jest bardzo proste:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie,
  2. Zmenu wybierz polecenie Nowy, a następnie Skrót,
  3. Skopiuj i wklej tekst c:\windows\system32\tsdiscon.exe do pola lokalizacji i naciśnij przycisk Dalej,
  4. Nadaj mu nazwę i nacisnąć przycisk Zakończ.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.