Microsoft
Czytany poradnik
Jak sprawdzić listę otwartych połączeń w Windows?
0

Jak sprawdzić listę otwartych połączeń w Windows?

AUTOR:  Aleksander Nowakowski4 marca 2017

W tym poradniku dowiesz się jak sprawdzić listę otwartych połączeń w systemie Windows.

Lista otwartych połączeń w Windows

Większość z nas do sprawdzania listy otwartych połączeń korzysta z małych programów np. tcpview. W bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie monitorować połączenia protokołów TCP lub UDP. Uruchamiając wiersz poleceń w trybie administratora, jesteśmy sami, bez dodatkowych aplikacji sprawdzić listę otwartych procesów, które korzystają z połączeń sieciowych.. Wystarczy wydać odpowiednią komendę:

netstat -abf

Przydatną opcją jest parametr umożliwiający zapisanie listy procesów korzystających z połączeń sieciowych do pliku:

netstat -abf > c:\temp\polaczenia.txt

Jeżeli chcemy sprawdzać listę połączeń, co określony czas, wystarczy podać w sekundach, co jaki czas ma nastąpić sprawdzenie listy procesów korzystających z połączeń sieciowych:

netstat -abf 10 > c:\temp\polaczenia.txt

Jakie możliwości ma komenda netstat? Możemy sprawdzić wydając polecenie neststat /?.

Opcje netstat z parametrami:

  • -a – Wyświetla wszystkie połączenia i porty nasłuchujące;
  • -b – Wyświetla plik wykonywalny zaangażowany w tworzenie każdego połączenia lub portu nasłuchującego (w niektórych przypadkach znane pliki wykonywalne obsługują wiele niezależnych składników i wtedy zostanie wyświetlona sekwencja składników zaangażowanych w tworzenie połączenia lub portu nasłuchującego, w tym przypadku nazwa pliku wykonywalnego jest umieszczona w nawiasach [] u dołu, a u góry jest składnik wywoływany, sekwencja kończy się na protokole TCP/IP – pamiętaj, że wykonanie tej opcji może zająć dużo czasu i nie powiedzie się, jeśli nie masz wystarczających uprawnień);
  • -f – Wyświetla w pełni kwalifikowane nazwy domen (FQDN).
Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze