Jak dodać do menu kontekstowego opcję Szyfruj/Deszyfruj?

Dodajemy opcję Szyfruj/Deszyfruj wprost do menu kontekstowego.

Menu kontekstowe z opcją Szyfruj/Deszyfruj

  1. Uruchamiamy edytor rejestru Start | Uruchom | regedit.
  2. Przechodzimy do klucza [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicrosoftWindows\CurrentVersion\ExplorerAdvanced].
  3. Klikamy po prawej stronie edytora rejestru w puste miejsc prawym przyciskiem myszy.
  4. Tworzymy wartość typu DWORD o nazwie „EncryptionContextMenu”.
  5. Ustawiamy ją na 1.

WYPOWIEDZ SIĘ

Wprowadź treść komentarza.
Wprowadź swoje imię.