Czytany poradnik
Idziesz na studia? Zobacz, jaką uczelnię wybrać
0

Idziesz na studia? Zobacz, jaką uczelnię wybrać

AUTOR:  Aleksander Nowakowski16 marca 2018

Jeżeli czytasz ten artykuł, istnieje spore prawdopodobieństwo, że jesteś jeszcze przed maturą. Ale spokojnie, ona poczeka. Wyniki są zazwyczaj pod koniec czerwca lub na początku lipca. Jednak z wyborem kierunku studiów nie ma co czekać na ostatnią chwilę. To jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Nowi ludzie, nowa wiedza, dla niektórych nowe miasto.

Studia nie są obowiązkowe, ale to rozsądne wyjście dla młodych, którzy uczęszczali do liceów ogólnokształcących. Brak kierunkowego wykształcenia, niewielka praktyka zawodowa – to przykładowe czynniki wskazujące na to, że warto zdecydować się na uczelnię wyższą. Którą?

Jest wiele kryteriów, którymi kierują się młodzi ludzie podczas wyboru uczelni. Jedni idą na studia tam, gdzie idą znajomi – żeby czuć się bardziej domowo, wygodniej; drudzy wybierają miasta leżące niedaleko ich aktualnego miejsca zamieszkania. Wiąże się to z mniejszym stopniem trudności przy przeprowadzce. Ma to spore znaczeni zwłaszcza dla studentów pierwszego roku, którzy często decydują się wracać do rodzinnego domu tak często, jak to możliwe.

Uznaniem cieszy się Ranking Perspektywy, w którym uczelnie są umieszczone na kolejnych miejscach. Opracowuje się go na podstawie siedmiu kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Jest dzięki temu jednym z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na całym świecie. Posiada międzynarodowy certyfikat jakości.

Uniwersytety

Pierwszy podział, który od razu się nasuwa, to ten na uniwersytety i politechniki. Do tego należy jeszcze dodać akademie, które nie mają z góry narzucanych kierunków kształcenia. Mamy akademie muzyczne, medyczne, jest również Akademia Górniczo-Hutnicza. Cztery czołowe uniwersytety to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski. Faktem łączącym wymienione uczelnie jest położenie w dużych miastach. To bardzo istotne. Nie chodzi o życie nocne, ale o to, że zdecydowanie więcej miejsc pracy znajdziemy w Warszawie czy Krakowie, nie Olsztynie lub Radomiu. Absolwenci UWr mają dużą szansę na znalezienie posady w we Wrocławiu, mogą zaoszczędzić sobie kolejnych przeprowadzek.

Politechniki

Tutaj również nie ma niespodzianki. Dwie najlepsze politechniki wg Rankingu Perspektywy 2017 to Warszawska i Wrocławska. Kierunków ścisłych uczy również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Uczelnie te oferują wysoki poziom kształcenia, co również wiąże się z dużymi wymaganiami względem studentów, o czym ci ostatni czasem zdają się zapominać. Szeroki wybór praktyk studenckich, regularne targi pracy, nowoczesne w skali kraju wyposażenie sal zajęciowych. Oprócz tego, pod koniec semestrów studenci wypełniają ankiety, w których mogą zawrzeć swoje uwagi co do prowadzących. Uczelnie z czołówki rankingu będą respektować te noty.

Do tego dochodzą jeszcze umiędzynarodowienie uczelni, czyli jak bardzo jest otwarta na świat – czy oferuje program wymiany studenckiej między krajami, czy oferuje nawet praktyki za granicą. Jest też kwestia bardzo w Polsce istotna. Pracodawcy często patrzą nie tyle na kierunek, co na uczelnię, którą kandydat ukończył. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego ma większe szanse na dostanie znaczącej posady niż ten, który – z takim samym stopniem – ukończy Uniwersytet Zielonogórski. Coraz częściej pojawiają się tendencje, by patrzeć na specjalizację kandydata, a nie na miasto, w którym studiował. Trzeba się jednak liczyć z tym, że są pracodawcy, dla których uczelnia ma duże znaczenie.

Co myślisz o tym poradniku?
Kocham to!
0%
Dobra porada
0%
Ciekawe
0%
Że co?
0%
Nie wiem
0%
Nie pomogło
0%
Komentarze