DZIAŁY

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, które mieści się w spektrum autyzmu. Jakie są przyczyny zespołu Aspergera? Jakie czynniki mogą zwiększać ryzyko tej choroby u dzieci i dorosłych?

Czym jest zespół Aspergera? Kogo dotyczy? Jakie są główne objawy?

Zespół Aspergera to choroba objawiająca się zaburzeniami rozwoju motorycznego i społecznego. Asperger najczęściej dotyczy chłopców, głównymi objawami choroby są:

  • problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną (problemy ze zrozumieniem mowy ciała, nietypowe reakcje na różne sytuacje, brak zdolności prowadzenia normalnej rozmowy)
  • brak empatii
  • rutynowe i powtarzające się zachowania
  • wąskie i nietypowe zainteresowania
  • zaburzenia interakcji społecznych (niezdolność do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów)

Zaburzenie w postaci zespołu Aspergera ma swój początek w okresie wczesnego dzieciństwa, ma charakter przewlekły, jest zaliczane do zaburzeń ze spektrum autyzmu i wpływa na wszystkie obszary życia człowieka. Dzieci, u których odpowiednio wcześnie rozpozna się chorobę, mają szanse na normalne, samodzielne życie, tj. znalezienie pracy i nawiązywanie normalnych relacji z otoczeniem.

Jakie są przyczyny zespołu Aspergera?

Przyczyny zespołu Aspergera wciąż są badane przez specjalistów, schorzenie to zostało rozpoznawane niedawno. Diagnozę zespołu Aspergera stawia lekarz psychiatra. Na ten moment wiadomo, że do wystąpienia choroby mogą się przyczynić:

  • czynniki genetyczne – zespół Aspergera jest uwarunkowany genetycznie i dziedziczony w linii ojciec – syn
  • toksoplazmoza u matki w trakcie ciąży
  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (uszkodzenia mózgu o podłożu neurologicznym)
  • dziecięce porażenie mózgowe
  • poważne infekcje w trakcie okresu niemowlęcego

Inne przyczyny zespołu Aspergera to urazy okołoporodowe oraz wiek ojca. Im starszy ojciec, tym większe prawdopodobieństwo, że jego dziecko będzie miało zespół Aspergera. Specjaliści podają, że do wystąpienia choroby może się przyczynić wiek ojca powyżej 40. roku życia.

Mity na temat zespołu Aspergera

Wokół zespołu Aspergera krąży wiele mitów. Wbrew temu, co można wyczytać w niektórych mało wiarygodnych mediach społecznościowych, do wystąpienia choroby nie przyczyniają się szczepionki, ani błędy wychowawcze. Schorzenie to jest wciąż badane przez psychiatrów oraz neurobiologów.

Niniejszy poradnik pod tytułem "Jakie są przyczyny zespołu Aspergera? Co warto wiedzieć?" nie stanowi doradztwa, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat "Jakie są przyczyny zespołu Aspergera? Co warto wiedzieć?" należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o własne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na stronie Porady.org nie korzystamy z plików cookies oraz kodów śledzących, a także nie profilujemy Twojej aktywności, dzięki czemu możesz korzystać z niej całkowicie anonimowo i prywatnie.