System Windows nie może uruchomić usługi Zapora sytemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego

Może się zdarzyć, że po wgraniu aktualizacji i ponownym uruchomieniu komputera zobaczycie komunikat
System Windows nie może uruchomić usługi Zapora sytemu Windows/Udostępnianie połączenia internatowego. Pierwsza czynność, jaką należy wtedy wykonać to zresetować winsock. Klikamy na Start | Uruchom i wpisujemy komendę netsh winsock reset, po czym zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie zgodnie z komunikatem uruchamiamy ponownie komputer.

Jeżeli nadal nasza zapora nie działa prawidłowo, należy pozmieniać trochę w rejestrze i przywrócić ustawienia fabryczne. Prostszym krokiem będzie skopiowanie poniższej zawartości do Notatnika i zapisanie go z rozszerzeniem .reg czyli np. zapora.reg:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
„Type”=dword:00000020
„Start”=dword:00000002
„ErrorControl”=dword:00000001
„ImagePath”=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
„DisplayName”=”Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego”
„DependOnService”=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\
6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
„DependOnGroup”=hex(7):00,00
„ObjectName”=”LocalSystem”
„Description”=”Zapewnia usługi translacji adresów sieciowych, adresowania, rozpoznawania nazw i/lub blokowania dostępu intruzów wszystkim komputerom w sieci domowej lub biurowej.”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
„Epoch”=dword:0000002a

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
„ServiceDll”=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
„%windir%\\system32\\sessmgr.exe”=”%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019″
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\GloballyOpenPorts\List]
„139:TCP”=”139:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004″
„445:TCP”=”445:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005″
„137:UDP”=”137:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001″
„138:UDP”=”138:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002″
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
„%windir%\\system32\\sessmgr.exe”=”%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019″
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]
„139:TCP”=”139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004″
„445:TCP”=”445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005″
„137:UDP”=”137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001″
„138:UDP”=”138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002″
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Security]
„Security”=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
„ServiceUpgrade”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
„All”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
„0″=”Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000″
„Count”=dword:00000001
„NextInstance”=dword:00000001

Klikamy dwa razy na nowo utworzony plik i zgadzamy się na dokonanie zmian w rejestrze. Po ponownym uruchomieniu komputera nasza zapora powinna już prawidłowo działać.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane porady

Dodaj komentarz