Jak zmienić ustawienia routera

  1. Strona główna
  2. Baza wiedzy
  3. Internet
  4. Jak zmienić ustawienia routera
  1. Strona główna
  2. Baza wiedzy
  3. Sprzęt
  4. Jak zmienić ustawienia routera

Jak zmienić ustawienia routera, aby np. poprawić działanie sieci Wi-Fi? W końcu konfiguracja routera nie jest wcale trudna, a pomoże Ci w tym ta krótka porada.

Nie wiesz jak zmienić ustawienia w routerze, który masz w firmie bądź w domu? Masz problem z wpisaniem do paska adresu IP? Zmieniając ustawienia routera, najczęściej musimy korzystać z panelu administracyjnego, który zwykle uruchamiany jest z poziomu danej przeglądarki internetowej. Poznaj sposób, jak rozwiązać tą sytuację.

Adres IP routera 

Nie pamiętasz adresu IP routera? Aby ustalić adres IP danego routera należy na danym komputerze w menu Start w polu wyszukiwania wpisać polecenie „cmd”. Następnie uruchomić to polecenie, a więc otworzy się nam wiersz poleceń. W danym wierszu poleceń następnie wpisujemy polecenie „ipconfig” i z klawiatury wciskamy Enter. Na wyświetlonej w wierszu poleceń liście, szukamy „Default Gateway” przy sieci WiFi. Przy tym polu znajduje się szukany przez nas adres IP routera. 

Panel administracyjny routera 

Odnaleziony adres IP routera wpisujemy w otwartej przeglądarce internetowej w polu URL. Wpisujesz sam adres nie poprzedzając go żadnym http://. Wówczas pojawi się nam w oknie przeglądarki ekran logowania do panelu administracyjnego routera, w którym to możesz dokonać zmian ustawienia routera. Do logowania się do panelu potrzebne jest hasło i login. 

Resetowanie ustawień routera

Jeżeli jednak nie pamiętasz swojego loginu, czy też hasła do panelu, musisz zresetować router do ustawień fabrycznych. W ten sposób skorzystasz z domyślnego loginu i hasła (najczęściej to admin/admin), które to znajdują się w instrukcji obsługi danego routera.

Aby dokonać przywrócenia ustawień fabrycznych, musisz na urządzeniu odnaleźć ”Reset”, a następnie przytrzymać przycisk przez około 20 sekund aż się zresetuje i przywróci ustawienia fabryczne. Jednakże czas, jaki potrzebuje na zresetowanie podany jest w jego instrukcji obsługi. Po resecie, w panelu wpisujesz hasło i login, po czym dokonujesz ustawienia nowego loginu i hasła i zmieniasz ustawienia routera.

Czy ten poradnik był pomocny?

Related Articles